Dr inż. Robert Krzyżek

note /search

Teodolit prezentacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5656

...Cechy teodolitu: 1. realizacja płaszczyzny poziomej π 2. realizacja płaszczyzn rzutujących P i Q 3. realizacja osi pionowej V - V 4. możliwość odczytu kierunków na kręgach poziomym i pionowym Zadania stawiane instrumentowi: ...

Geodezja - ćwiczenia VII - Rachunek współrzędnych cz. I

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3892

Ćwiczenia dotyczyły rachunku współrzędnych. Notatka składa się z 3 skanów (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notate zostały przedstawione teoria (wzory przede wszystkim) odnośnie wcięcia kątowego w przód, punktów na prostej, metodzie ortogonalnej rzędnych i odciętych. Do tego ostatniego zagadn...

Geodezja - ćwiczenia VIII - Rachunek współrzędnych cz. II

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4312

Ćwiczenia dotyczyły rachunku współrzędnych. Notatka składa się z 3 skanów (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notate zostały przedstawione teoria (wzory przede wszystkim) oraz przykładowe rozwiązane zadania odnośnie wcięcia liniowego, metody biegunowej oraz przecięcia linii z ramkami sekcyjnymi...

Geodezja - ćwiczenia IX - Obliczanie pół powierzchni

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2912

Ćwiczenia dotyczyły obliczania pól powierzchni. Notatka składa się z 3 skanów (jpg), pismo jest odręczne. W notate zostały przedstawione jak obliczać pole powierzchni prostokąta mając tylko jego współrzędne lub też współrzędne biegunowe oraz 2 przykładowe zadania obliczeniowe z czego jedno jest już...