Dr inż. Robert Fabiański

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu cz. 5

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 924

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 3 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziałów 4.1 i 4.1.1 – 4.1.3 oraz przykładami 4.2.1 – 4.2.8, 4.3.1 – 4.3.2, 4.3.5 – 4.3.8 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP. 1. Mol tlenu o temperaturze 300 K rozprężono izotermicz...

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu cz. 4

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 4 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziałów 4.1.4, 5.1.1 i 5.1.3 oraz przykładami 4.4.1 – 4.4.2 i 5.2.1, 5.2.3 – 5.2.4, 5.2.6, 5.3.1 – 5.3.6, 5.3.8 – 5.3.9 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP. 1. Do gazu zawierającego...

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu cz. 3

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 5 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziału 5.1.2 oraz przykładami 5.4.1 – 5.4.5 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP. 1. ∆H R i ∆S R reakcji Ca (c) + ThO (s) = CaO (s) + Th (s) nie zależą od temperatury i są równe odp...

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu cz. 2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 6 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziału 7.1.2 oraz z rozwiązaniami przykładów 7.3.1 – 7.3.8 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP. 1. (JDP 7.5.10–11) Napisać r...

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 8 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziału 9.1.1 oraz z rozwiązaniami przykładów 9.2.1, 9.2.3 – 9.2.6 z „Obliczeń fizykochemicznych” J. Demichowicz–Pigoniowej (Oficyna Wydawnicza PWr., 2003). 1. Określić zależność st...

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu cz. 7

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 1 Zapoznać się z treścią rozdziałów 2.1 i 2.1.1 oraz 3.1 i 3.1.1 – 3.1.2, a także z rozwiązaniami przykładów 3.2.1 – 3.2.4 i 3.3.1 – 3.3.2 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP 2003. (1.2.1–1.2.5 z JDP 2010) 1. Mol jednoatom...

Podstawy chemii fizycznej - zadania do wykładu cz. 6

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 2 Zapoznać się z treścią rozdziału 3.1.3 oraz przykładami 3.4.1 – 3.4.4 i 3.4.8 – 3.4.10 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP 2003 (1.3.1 – 1.3.4 i 1.3.8 – 1.3.10 z JDP 2010). 1. Obliczyć ∆H R syntezy kwasu akrylowego C2H2 +...

Obliczenia fizykochemiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 7 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziału 8.1.1 oraz z rozwiązaniami przykładów 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.4 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP. 1. Obliczyć siłę jonową w temperaturze 298 K wodnych roztworów o molalnościach...

Podstawy chemii fizycznej - lista nr 9

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 9 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziału 9.1.2 oraz z rozwiązaniami przykładów 9.3.1 – 9.3.3 z „Obliczeń fizykochemicznych” J. Demichowicz–Pigoniowej (Oficyna Wydawnicza PWr., 2003). 1. Dla reakcji przeciwbieżnej p...

Podstawy chemii fizycznej - lista nr 10

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Fabiański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

PODSTAWY CHEMII FIZYCZNEJ (zadania do wykładu prof. T. Lutego) LISTA nr 10 (2009/2010 w) Zapoznać się z treścią rozdziału 9.1.3 oraz z rozwiązaniami przykładów 9.4.1 – 9.4.5 z „Obliczeń fizykochemicznych” J. Demichowicz–Pigoniowej (Oficyna Wydawnicza PWr., 2003). 1. Dwufosgen ulega w wyższych ...