Dr inż. Radosław Wolniak

note /search

Towaroznawstwo wykład I

  • Politechnika Śląska
  • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

17.10.2014 Istota towaroznawstwa sprowadza się do znajomość towarów, tego rodzaju dóbr, które są dostępne na rynku i zaspokajają większość potrzeb człowieka Towaroznawstwo obejmuje: • wiedza o poszczególnych grupach towarowych • wiedz...

Towaroznawstwo wykład II

  • Politechnika Śląska
  • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

24.10.2014 Towary Towar- wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące, rzeczowe posiadające wartość wymienną mogą być przedmiotem handlu. Towar zaspokaja potrzeby: • materialne • kulturalne • duchowe Towar ma wartość użytkową i wymienną. Towar to produkt będący zamierzoną działalnością czło...

Wykład III

  • Politechnika Śląska
  • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

30.10.2014r Podział towarów: • specyfikę zaspokajania -konsumpcyjne (zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostki) -przemysłowe(potrzeby przedsiębiorstw) • pochodzenie -krajowe -zagraniczne • funkcje w procesie produkcyjnym -surowce i materiały -półfabrykaty czyli wyroby częściowo przetw...

Wykład IV

  • Politechnika Śląska
  • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

07.11.2014 Rodzaje kodów kreskowych: • jednowymiarowe- informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek) (występują współcześnie) • dwuwymiarowe piętrowe- rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą • dwuwymiarowe matrycowe- ...