Dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa

note /search

Organizowanie procesów pracy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

    1      Moduł  2   ORGANIZOWANIE PROCESÓW PRACY          2.1. Pojęcie organizacji i jego róŜne znaczenia.          Istota organizowania      Słowo  “organizacja”  mimo  duŜej  popularności  nie  ma  jasno  i  jedno- znacznie  sprecyzowanego  znaczenia.  Określamy  nim  zarówno  pewne  całości ch...

Wykład - formy rozliczeń pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1253

Formy rozliczeń pieniężnych Rozliczenia pieniężne - świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi . Rozliczenia pieniężne zaliczamy do rodzajów operacji pośredniczących banku komercyjnego. Formy rozliczeń Rozliczeni...

Istota kalkulacji kosztów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2373

ISTOTA KALKULACJI KOSZTÓW Pod pojęciem kalkulacja będziemy rozumieć zespół czynników obliczeniowych zmierzających do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji za pomocą metod dostosowanych do rodzaju i organizacji produkcji. Zadaniem kalkulacji jest zatem wycena produkcyjnych d...

Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

    1      Moduł  7  ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ  KIEROWNIKA  − GOSPODAROWANIE CZASEM      7.1.  Gospodarowanie czasem pracy jako problem            organizacyjny      Racjonalne gospodarowanie czasem pracy naleŜy do kręgu zagadnie...

Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1757

Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów jest ważnym elementem systemu rachunkowości. Określany jest jako ogół czynności zmierzających do ustalenia wysokości nakładów w pracy żywej i uprzedmiotowione...

Źródła finansowania przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1498

Źródła finansowania przedsiębiorstw - podstawowe rodzaje i kryteria ich wyboru. Wyróżniamy następujące formy finansowania przedsiębiorstw: Finansowanie własnymi środkami: z zatrzymanego zysku z odpisów amortyzacyjnych z dopłat wspólników spółki Finansowanie z zewnętrznych środków: z kredytu ...