Dr inż. Piotr Lewandowski

note /search

Ochrona utworu w świetle prawa autorskiego.

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Temat: Ochrona utworu w świetle prawa autorskiego. Aspekty prawne i etyczne. Podmiotem prawa autorskiego jest utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być, odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika- określonego też jako corpus mechanicum ), na którym zazwyczaj jest...

Ograniczenia ochrony patentowej

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Ograniczenia ochrony patentowej - właściciel praw patentowych nie może zabronić : ..Korzystania z wynalazku, który znajduje się w kraju ochrony przejściowo (tzw. przywilej komunikatywny) ..Korzystanie z wynalazku z uwagi na ważny interes państwowy (za wynagrodzeniem) ..Korzystanie z wynalazku dl...

Prawa autorskie - Prawa majątkowe

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Prawa autorskie osobiste -Podpisanie się pod utworem i nikt inny nie może tego zrobić -Niezbywalne i nieograniczone w czasie Prawa autorskie majątkowe : -Ograniczone w czasie do 70 lat po śmierci twórcy i zbywalne -Prawa autora do dysponowania utworem np. do jego sprzedaży i zarabiania ...