Dr inż. Paweł Sowiński

note /search

Wyjaśnienie o czcionce

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Systemy pisma
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

...Do momentu powstania druku książki były powielane ręcznie. Z tego względu były one drogie i niedostępne dla zwykłych ludzi. Historia druku rozpoczęła się w Chinach w VII w p.n.e. gdzie już stosowano pierwsze pojedyncze ruchome czcionki. Najstarszy drukowany tekst na świecie pochodzi z

Giełda - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Giełda, regularnie odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane określonym regułom, spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży i osób pośredniczących w tych transakcjach. Giełda jest rynkiem przedmiotów zamiennych tego samego rodzaju, określonych co do ilości, ...

Historia myśli ekonomicznej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

Historia myśli ekonomicznej Historia myśli ekonomicznych ma bardzo daleko sięgające konotacje. Moim zadaniem jednak, jest przedstawienie naczelnych nurtów tej myśli, to jest: szkoła klasyczna, neoklasyczna, instytucjonalizm, keynesizm i monet...

Papiery wartościowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

PAPIERY WARTOŚCIOWE, wszystkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi; papiery wartościowe dzieli się na papiery: o dochodzie stałym i zmiennym, imienne, na zlecenie i na okaziciela, uosabiające wierzytelności i in. prawa. Papiery wartościowe o dochodzie stałym repre...

Porównanie gospodarki planowej i rynkowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

Przeprowadając porównanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centralny, u...

Prognozy popytu i sprzedaży - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Prognozy popytu i sprzedaży Prognozę sprzedaży można m. in. wyprowadzić z równania opisującego kształtowanie się popytu w zależności od głównych czynników określających wielkość popytu, o ile dysponujemy danymi pozwalającymi na oszacowanie takiego równania. Przykład Pewna linia lotnicza, obsł...

Równowaga rynku - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Równowaga rynku Pojęcie równowagi W warunkach całkowicie wolnego rynku (tzw. konkurencji doskonałej) żaden dostawca i żaden nabywca towaru nie ma wpływu na cenę. Cena ustala się na rynku na takim poziomie, który zrównuje wielkość popytu z wielkością podaży. Rynek jest w stanie równowagi, gdy ...