Dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5334

PRZEDMIOT I CEL BADAŃ METEOROLOGICZNYCH Zmienność pogody środowiska atmosferycznego wywołują współdziałające czynniki min.: Meteorologiczne; Geograficzne; Kosmiczne; Antropologiczne. KLIMATOLOGIA - to nauka zajmująca się badaniem układów stanów pogody w przekroju wieloletnim - czyli klimatu; METEO...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4130

ZMIANY FAZOWE WODY para wodna zawarta w atmosferze jest nosicielem tzw. utajonego ciepła parowania (nie jest odczuwalne) w procesie kondensacji jest ono uwalniane jako tzw. ciepło kondensacji i ogrzewa powietrze atmosferyczne (2500J/g). Zmiany adiabatyczne Zmiany temperatury mogą być wynikiem sprę...