Dr inż. Norbert Leszczyński

note /search

Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Temat: Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy. 1.Logos (swoiste triwium) -logiczny - rozumna część duszy; - dialektyczny - pathos - emocje - retoryczny - ethos - wola 2.Logos retoryczny - stanowi podstawę dla pozostałych, jeśli uznać, że retoryka ma pochodzenie naturalne - prze...

Argumentacja perswazyjna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

Temat : Argumentacja perswazyjna. 1. Perswazja(łac. persuadere),(persuasio - przekonywanie, wiara, opinia) - przekonywać, namawiać; świadome użycie znaków i symboli oraz mówionego i pisanego słowa w celu wywarcia wpływu na czyjeś przekonania, emocje i wolę. Zdobycie akceptacji lub przychylności dla...

Figury i tropy retoryczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2478

Temat: Figury i tropy retoryczne 1. Figura retoryczna(postać mowy) - środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń; a) Powstawanie słów: - anadiploza - po...

Kairos -opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Temat: Kairos ( gr. chwila, moment) Odpowiedni moment zabrania głosu; ściśle związana z miejscem; odpowiedni czas na wygłoszenie konkretnej mowy, kontekst komunikacyjny; 1. Figury czasu i miejsca określające kairos: a) Miejsca: - topografia - żywy opis danego miejsca; - tophotezia - żywy opis w...

Logika dialogowa-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

TEMAT: LOGIKA DIALOGOWA (17.11.2009) Szkoła z Erlangen- działa od lat 60. XX wieku. Jej przedstawiciele, to: Paul Lorenz, Paul Kamach(?). Zgadzali się z diagnozą Arystotelesa. Została reaktywowana szkoła antyczna. W przeciwieństwie do Arystotele...

Retoryka a wnioskowanie-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

Temat: Retoryka a wnioskowanie. 1. Wnioskowanie - to rozumowanie, w którym na podstawie wcześniejszego uznania prawdziwości pewnych zdań dokonuje się stwierdzenia prawdziwości kolejnego zdania; dotąd nieuznawanego lub uznawanego z mniejszą pewnością; 2. Przesłanki - to uznane wcześniej zdania wyjś...

Retoryka klasyczna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2198

Retoryka klasyczna to nie to samo, co retoryczność RETORYKA - to sztuka(techne - rzemiosło, umiejętność) perswazji, oddziałuje poprzez język(logos) na emocje(pathos) i na wolę (ethos); stanowi systematyczny opis naturalnej skłonności do przekonywania, a jej skodyfikowaną formę przedstawiamy za pomo...

Retoryka, a współczesność-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

Temat: Retoryka, a współczesność. Przygotować sobie zagadnienia(punkty wspólne i rozbieżne): - retoryka i jej stosunek to filozofii(w sensie klasycznym); - stosunek retoryki do erystyki - platońskie argumenty przeciw sofistom; - retoryka, a et...