Dr inż. Monika Skowrońska - strona 2

Kolokwium - ekologia, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Gr 2 Ekotyp jest to: b) miejscowa populacja przystosowana do siedliska Endemitem nazywamy b)Gat. Roślin lub zwierzęcia występujących na ograniczonym i stosunkowo małym obszarze Gatunkami ciepłolubnymi są: b)Żółtlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna Gatunkami wytrzymałymi na zimno są: a...

Ekologia - kolokwium, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Gr 3 Metabolizm jest: c) tym intensywniejszy im większy jest stosunek: do objętości organizmu Minimum tolerancji ekologicznej danej populacji wzg. określonego czynnika środowiskowego oznacza granice: a)poniżej której organizmy giną Mutualizm polega na: a) wzajemnym czerpaniu korzyści i wspólnym...

Kolokwium - ekologia, sem V - Homeostaza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Gr 4 Pojęcie homeostaza w odniesieniu do ekosystemu oznacza: c) zdolność do utrzymania stałych stosunków wewnątrz biocenotycznych Populacja jest to: c) grupa osobników jednego gatunku zdolnego do wymiany info. genetycznej Populacja jest to: c)zespól wszystkich organizmów danego gatunku na okre...

Kolokwium z ekologii, sem V - Symbioza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Symbioza oznacza; d) współdziałanie miedzy grzybami a korzeniami roślin wyższych Synchrologia zajmuje się badaniem: d.) rozmieszczeniem zespołów roślinnych Synekologia bada: b) strukturę i dynamikę zbiorowisk organizmów w siedlisku Szeroki

Allelopatia, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Allelopatia Jest to zjawisko polegające na wydzielaniu do środowiska przez rośliny- donory substancji chemicznych, które modyfikują procesy wzrostu i rozwoju roślin- akceptorów. Modyfikacja ta może mieć zarówno charakter inhibicyjny, jak i stymulacyjny. Potencjał allelopatyczny- oznacza zdolność da...

Bioróżnorodność, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Bioróżnorodność: Historia- obszary nienawiedzane przez zachodzące w czasie geologicznym katastrof, np. zlodowacenia, stały się dla wymierających gatunków pulą zasobów genowych. Zróżnicowanie siedlisk- im większa jest przestrzenna różnorodność i zróżnicowanie poziome lub pionowe, tym więcej

Czynniki ograniczające produkcję, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Czynniki ograniczające produkcję: Klimatyczne: - krótki okres wegetacyjny - chłód lub nadmiar ciepła (zbyt wysoka temperatura hamuje rozwój roslin na skutek przerywania procesu fotosyntezy, zbyt niska- powoduje zwolnienie procesu asymilacji); opti...

Formy życiowe, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Formy życiowe -są to morfologiczne typy roślin będące wyrazem ich przystosowania do środowiska. Klasyfikacja Raunkiaera-jest to największe klasyfikacja ekologiczna roślin. Raunkiaer klasyfikuje rośliny według ich adaptacji do przeżywania w niekorzystnych warunkach środowiskowych. (np. okres suszy, ...

Produktywność, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

PRODUKTYWNOŚĆ Produktywność ekosystemów- jest to intensywność lub szybkość wytwarzania materii organicznej. Jednostki- intensywność magazynowania energii w związkach organicznych wyrażony w gramach lub dżulach na jednostkę czasu i przestrzeni, np. g/cm3/rok; kJ/m3/doba Produkcja- przyrost substanc...

Różnorodność biologiczna na obszarach wielskich, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Różnorodność biologiczna na obszarach wiejskich i jej zagrożenia Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro 5.06. 1992; celem: ochrona różnorodności biologicznej; zróżnicowane użytkowanie jej elementów. R...