Dr inż. Mirosław Włodarczyk

note /search

Podstawowe składniki środowiska wychowawczego jednostki IISem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

PODSTAWOWE SKŁADNIKI ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO JEDNOSTKI a. GRUPA SPOŁECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA Grupa społeczna - jest to zbiór jednostek pozostających z sobą w pewnych stosunkach. Muszą być członkowie powiązani więzią społeczną (muszą być interakcje i stosunki społeczne, wspólne normy i wartości...

Edukacyjne szanse życiowe IISem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1827

EDUKACYJNE SZANSE ŻYCIOWE Szanse życiowe - prawdopodobieństwo uzyskania społecznie cenionych dóbr - majątku, władzy prestiżu, edukacji, zdrowia itp. Edukacyjne szanse życiowe - są to powtarzające się wzory, które znajdujemy w biografach edukacyjnych i doświadczeniach grupowych. Nierówność społecz...

Grupy w procesie wychowania - IIsem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

GRUPY RÓWIEŚNICZE W PROCESIE WYCHOWANIA Grupa jest społeczną formacją, która składa się z pewnej liczby osób pozostających we wzajemnych bardziej lub mniej określonych pozycjach i rolach, która ma własny system wartości i norm regulujących zachowanie poszczególnych członków  co najmniej w sprawach ...

Rodzina w procesie wychowania IISem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

RODZINA W PROCESIE WYCHOWANIA Rodzina: według J. SZCZEPAŃSKIEGO: Rodzinę można określić jako grupę złożoną z osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski. Są to dwa podstawowe stosunki decydujące o powstaniu i istnieniu rodziny: małżeństwo i pokrewieństwo. Pokrewieństwo może być rzeczywiste...

Socjologia wychowania IIsem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2863

SOCJOLOGII WYCHOWANIA Socjologia wychowania zajmuje się: -szeroko rozumianym wychowaniem i środowiskiem wychowawczym, -wielkimi grupami i instytucjami, które mają wpływ na jednostkę, jego charakterem, przebiegiem, jakie mechanizmy w nim zaszły, -przebiegiem i charakterem wychowania, -samą jednostką...

Socjologiczna koncepcja osobowości IIsem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3661

Socjologiczna koncepcja osobowości według JANA SZCZEPAŃSKIEGO: Wyróżnia elementy: 1elementy biogenne (wygląd zewnętrzny) - przekazywanie, dziedziczne, wyposażenie biologiczne (stałe), np. wzrost, budowa (anatomia i fizjologia), odruchy i potrzeby wrodzone 2elementy psychogenne - pamięć, wyobraźnia,...