Dr inż. Mirosław Ryszard Hajder

Elementy transmisji danych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Mirosław Ryszard Hajder
  • Sieci komputerowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

                Sieci komputerowe  Wykład 2:  Elementy transmisji danych        Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku in- formatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.          Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  Zakład Systemów Roz...