Dr inż. Mariusz Rychlicki - strona 4

Zintegrowane systemy automatyki budynku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Zintegrowane systemy automatyki budynku.Zintegrowane systemy automatyki budynków opierają swoja budowę o sieci teletechniczne. Mogą one integrować wiele podsystemów i urządzeń w jeden system nadzoru i sterowania. Wybór stopnia integracji określają koszty połączenia systemów oraz korzyści dla użytkow...

Twierdzenie o próbkowaniu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Co mówi twierdzenie o próbkowaniu? Jaki jest jego sens praktyczny? Próbkowanie sygnału analogowego we wszystkich systemach cyfrowych opiera się na twierdzeniu Shannona (rys. 3.1b), zwanym twierdzeniem o próbkowaniu. Mówi ono, Ŝe w celu zacho...

Sygnał fazowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Co to jest i czemu służy sygnał fazowania? sygnał fazowania, umożliwia identyfikację chwili rozpoczęcia się nowej ramki danych. W najprostszym przypadku sygnał fazowania dołączany jest na początku każdej ramki danych. Wydłuża tą ramkę, więc zmniejsza użyteczną przepływność danych, ale zapewnia sy...

Zwielokrotnienie częstotliwościowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Co to jest i czemu służy zwielokrotnienie częstotliwościowe? Zwielokrotnienie częstotliwościowe- Każde pasmo podstawowe moduluje inną częstotliwością nośną w wyniku czego powstałe przebiegi zmodulowane zajmują inny wycinek, tzw. kanał, podzielonego pasma transmisyjnego. Poszczególne pasma, jak i pa...

Wykład - zwielokrotnienie czasowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Co to jest i czemu służy zwielokrotnienie czasowe? Zwielokrotnienie czasowe to taki proces, kiedy próbki rozmów mogą wystąpić we wspólnym torze transmisyjnym. Każda z nich występuje jednak w innej chwili czasu, który został podzielony pomiędzy poszczególne próbki (kanały). Dzięki niemu możemy przes...

Próbkowanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Co to jest i jak przebiega próbkowanie? Proces próbkowania polega na pobraniu wartości sygnału analogowego, tzw. próbki, w ściśle określonych odstępach czasu. Te odstępy czasu nazywane są okresem próbkowania i określane są częstotliwośc...

Przepływność kanału - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Co to jest przepływność kanału? Jak jest obliczana? gdzie: P - przepływność wyraŜona w b/s, n - ilość kanałów, bk - ilość bitów uŜyta do kodowania kaŜdej próbki, bf - ilość bitów fazowania przypadająca na ramkę, bs - ilość bitów sygnalizacji przypadająca na ramkę, Tp - okres

Hierarchiczna architektura sieci telekomunikacyjnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 182

Hierarchiczna architektura sieci telekomunikacyjnej. Sieci międzynarodowe - w składzie ich są centrale międzynarodowe, które kierują ruchem skierowanym do innych krajów/kontynentów Sieci międzymiastowe - w składzie ich są centrale mied...

Kodowanie próbki w PCM - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Jak kodowana jest próbka w PCM? Próbka kodowana jest przez zapisanie dziesiętnego numeru przedziału kwantyzacji, do której została zakwalifikowana próbka, w postaci binarnej .Oznacza to, że numerowi przedziału kwantowania, do którego przypisana została chwilowa wartość próbki

Przyczyny stosowania modulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1393

Jakie są przyczyny stosowania modulacji? Przyczyn stosowania modulacji jest wiele:  wzrost skuteczności przesyłania sygnałów oryginalnych,  dopasowanie widmowe sygnału do charakterystyki przenoszenia kanału,  wzrost spra...