Dr inż. Mariusz Rychlicki - strona 3

Systemy łączności w transporcie - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

PYTANIA ZALICZENIOWE CĘŚĆ II - Dr Mirosław Siergiejczyk 1. Omówić rodzaje komutacji w sieciach telekomunikacyjnych. 2. Hierarchiczna architektura sieci telekomunikacyjnej. 3. Charakterystyka techniczna telefonii (węzeł, centrale, term...

Sieć transmisji danych Kolpak - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Sieć transmisji danych Kolpak.Sieć utworzona na potrzeby kolei a mianowicie Systemu Kierowania Przewozami i Zarządzania (SKPZ). Usługa KOLPAK FR polega na podłączeniu Klienta do sieci transmisji danych KOLPAK FR przy użyciu protokołu

Sieci dostępowe przewodowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1029

Sieci dostępowe przewodowe - wąskopasmowe, szerokopasmowe. Sieć dostępowa stanowi zbiór wszystkich fizycznych elementów sieci znajdujących się na drodze między terminalami instalowanymi u użytkowników a węzłem dostępu do sieci bazowej (łącząca poszczególnych abonentów z centralami). Potencjalne usłu...

Sieci ISDN - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

Sieci ISDN - charakterystyka i usługi (teleusługi, usługi dodatkowe, usługi wzbogacone) Sieć cyfrową z integracją usług (ISDN) można najkrócej scharakteryzować jako sieć telekomunikacyjną, która zapewnia realizację różnorodnych usług wykorzystujących w pełni cyfrowe połączenia pomiędzy terminalami ...

System lokalizacyjny GPS architektura - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

System lokalizacyjny GPS architektura, charakterystyka technologii, lokalny system monitorowania. W skład systemu GPS wchodzą trzy główne segmenty: - kosmiczny Segment kosmiczny jest konstelacją składającą się aktualnie z 24 satelitów operacyjnych (+ 3 rezerwowych) okrążających Ziemię w czasie 11...

Systemy GSM trzeciej generacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Systemy GSM trzeciej generacji. System UMTS jest opracowywany jako standard uniwersalny o zasięgu ogólnoświatowym (globalnym) zapewniający użytkownikowi niestacjonarnemu ciągłość usług telekomunikacyjnych, przy użytecznej szybkości transmisji nie mniejszej niż 2 Mbit/s na potrzeby jednego terminalu...

Systemy nadzorowania autostrad - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Systemy nadzorowania autostrad System inteligentnej nawigacji samochodowej: automatyczny (rozwiązanie firmy Siemens) - na podstawie urządzeń znajdujących się tylko w samochodzie; dynamiczny (rozwiązanie firmy Blaupunkt) - pomiary impulsów pochodzących z czujników umieszczonych na osiach kół System...

Transmisja sygnałów analogowych i cyfrowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Transmisja sygnałów analogowych i cyfrowych. Transmisja sygnałów (danych) - to dział telekomunikacji, który zajmuje się przekazywaniem informacji pomiędzy urządzeniami do transmisji danych. Transmisja odbywa się na dowolną odległość, z określoną szybkością i dokładnością. Do transmisji wykorzystuje...

Zwielokrotnienie z podziałem falowym WDM i DWDM - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Zwielokrotnienie z podziałem falowym WDM i DWDM. System WDM działa na zasadzie zwielokrotnienia długości fali przy pomocy światła lasera. Polega to na podzieleniu światła laserowego na kilka lub kilkaset fal o różnych długościach emitowanych tym samym światłowodem w tym samym czasie. Każda z tych dł...

Wykład - pełna klasyfikacja sygnałów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Podaj pełną klasyfikację (podział) sygnałów? W ujęciu telekomunikacyjnym wielkości te moŜemy traktować jak sygnały, które są niczym innym jak fizyczną reprezentacją określonej informacji - np. o natęŜeniu dźwięku. Z grubsza i ze słyszenia wiemy, Ŝe sygnały dzielimy na analogowe i cyfrowe. Tak nap...