Dr inż. Marian Krasowski

Charakterystyka organizacji dworców lotniczych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Charakterystyka organizacji przestrzennej dworców lotniczych.      Organizację przestrzenną dworców lotniczych można podzielić na 3 strefy:    1) strefa przesiadkowa:  - rękawy,  - ruchome chodniki,  - autobusy,  - ruchome rękawy,  - samoj...

Statki powietrzene - klasyfikacja i parametry

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne statków powietrznych.    Statek powietrzny - to urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania  powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbiteg...

Tobor pływający żeglugi śródlądowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru pływającego  żeglugi śródlądowej.    * Zespoły holowane (system nieekonomiczny):  - mniejsza sprawność hydrodynamiczna  - większa energochłonność  - większa pracochłonność    * Barka z własnym napędem (motorowe):  - poprawa waru...

Charakterystyka organizacji przestrzennej dworców lotniczych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Charakterystyka organizacji przestrzennej dworców lotniczych.      Organizację przestrzenną dworców lotniczych można podzielić na 3 strefy:    1) strefa przesiadkowa:  - rękawy,  - ruchome chodniki,  - autobusy,  - ruchome rękawy,  - samoj...

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne statkó...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2261

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne statków powietrznych.    Statek powietrzny - to urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania  powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbiteg...

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru pływającego  żeglugi śródlądowej.    * Zespoły holowane (system nieekonomiczny):  - mniejsza sprawność hydrodynamiczna  - większa energochłonność  - większa pracochłonność    * Barka z własnym napędem (motorowe):  - poprawa waru...

Cechy transportu lotniczego-opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Cechy transportu lotniczego-opracowanie, cechy współczesnego samolotu, rynek usług lotniczych, alians lotniczy...

Egzamin-opracowane zagadnienia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marian Krasowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Egzamin-opracowane zagadnienia, podział i klasyfikacja statków powietrznych...