Dr inż. Marian Banaś

note /search

Transport międzynarodowy - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4676

Ponadto notatka zawiera opracowane pytania na egzamin. Transport (def. ekonomiczna) - to odpłatne świadczenie usług polegających na przemieszczaniu ładunków i osób oraz usług pomocniczych bezpośrednio z nimi związanych. Proces transportowy - to stanowiący jedną całość, ciąg czynności koniecznych d...

Ściąga na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

Księżyc- Ziemia- odkształcenie  powierzch Zie,szczególnie otoczka wodna - w postaci przypływów i odpływów. zmienia się  wilgotność, ciśni atmosfer, temp, pole elektry i magnet;powiązane siłami grawitacji.Zie przyciąga Księż;Księż przyciąga Ziem.  Tempo pr.pierw zal: *cech fizjologic roślin;*dostę...

Biogeneza i historia biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1463

Wykład 3 FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH Biogeneza i historia biosfery Cechy żywego organizmu 1/  metabolizm, czyli przemiana materii 2/ zdolność do samoreplikacji przez rozmnażanie się 3/  możliwość odbierania bodźców zewnętrznych, itp.  Życie To endoenergetyczny i nieprzerwany proces fizy...

Biomy leśne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2093

FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH Zagadnienia:  Biomy Leśne 1. Lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego  2. Lasy zrzucające liście w porze suchej i suche lasy  podzwrotnikowe  3. Wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe 4. Wilgotne lasy równikowe Biom Gór – Piętrowość gór Na Ziemi występuj...

Podział ekosystemów

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1582

Tundra  (fin. łysa góra) – bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i  subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętym  podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez ...

Produkcja pierwotna i dekompozycja

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197

Prod pierwotna oceany-  wda, Fotosynteza tylko powierzchn,tempo od czynn wpływających  na przeźroczystość wody. CO2 nie brakuje (łatwo rozpuszcza się w wodzie). Bakterie  potrzebują P deficytowym w pelagicznej warstwie oceanów. Potas i Na dostępne. Aniony ,  zw ciężkich metali nie wszędzie dostęp...

Strefa subdukcji

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2030

W budowie zewnętrznych warstw Ziemi wyróżnia się dwie główne części o odmiennych  właściwościach fizycznych:  litosferę i astenosferę . Teoria tektoniki płyt przyjmuje, że litosfera nie  je...

Struktura jezior

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645

od czego zaleza rosliny-światlo,tlen, dostepnosc subst.humusowych w wodach srodladowych wystep.plytko,u nas 10-11,w zbirniku co jest zalezy od otoczenia. Zlewnia  zmienia się od stopnia przeksztalcenia zbiornika. Szuwary mowia o gat-sa nat; szerokie pasma  szuwarow-jak uksztaltowany brzeg zbiorni...

Torf - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1659

Torf  – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian  obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla. Torf jest utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątkó...

Wykład z mokradeł

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1785

Wykład z mokradeł FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  1. rodzaje mokradeł 2. mokradła w Polsce 3. torfowiska Biomy wodne   1. morza i oceany  2. jeziora  3. rzeki  4. torfowiska, bagna i mokradła 5. Mokradła (wetlands) - ekosystemy, których geneza wiąże się z siedliskami uwodnionymi w takim stopniu, że ...