Dr inż. Maria Przewłócka

note /search

Czas geologiczny

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia oraz nauki o Ziemi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

CZAS GEOLOGICZNY Powstanie Ziemi Mechanizm powstania układu słonecznego nie jest wyjasniony i wia_e sie z teoriami dotyczacymi powstania wszechswiata. „Wielki wybuch” uznawany przez współczesna kosmologie za najbardziej prawdopodobny model powstania Wszechswiata  13,7 mld  lat temu z gestej i gorac...

Metamorfizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

METAMORFIZM METAMORFIZM  (gr metamorphosis – przeobrażenie)  to zespół procesów prowadzących do przeobrażenia skał. Polega na działaniu  temperatury i ciśnienia  o wartościach wyższych niż na powierzchni Ziemi, niekiedy także na oddziaływaniu  czynników chemicznych . Zmianom ulegać może  skład mine...

Powierzchniowe ruchy masowe

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2051

POWIERZCHNIOWE RUCHY MASOWE Powierzchniowe ruchy masowe są to przemieszczenia mas skalnych pod wpływem siły ciężkości.  Erozja i wietrzenie naruszają równowagę utworów geologicznych.  Erozja zwiększa pochyłość stoków i sprzyja osuwaniu. Ruch m...

Skały osadowe w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe  stanowią 5% wagowych skorupy ziemskiej  (do głębokości 16 km). Pozostałe 95% przypada na skały magmowe i metamorficzne. Skały osadowe  pokrywają 75% powierzchni Ziemi  – dzięki temu wydają się powszechniejsze niż ...

Stan termiczny Ziemi

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3122

STAN TERMICZNY ZIEMI Ziemia ma  zewn e trzne i wewn e trzne  z ródło ciepła .  ciepło zewn e trzne : promienie słoneczne. Zródłem  energii promieniowanej przez Słonce sa reakcje termojadrowe przemiany wodoru w hel, zachodzace w  jego wnetrzu. Ciepło słoneczne przenika w głab skorupy ziemskiej bardz...

Trzęsienia Ziemii w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

TRZĘSIENIA ZIEMI Trzęsienie ziemi  – naturalny krótkotrwały wstrząs ośrodka skalnego pochodzący z głębi Ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych po powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu. Trzęsienia mają swoje źródło we wnętrzu Ziemi. Źródło to nazywamy  ogniskiem . Jeżeli znajduje się ono na ...

Wietrzenie w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

WIETRZENIE Wietrzenie jest to  rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał pod wpływem czynników egzogenicznych (np. insolacji, wody, powietrza, swiata organicznego). W zale_nosci od czynników bioracych udział w procesie, wyró_niamy: Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) –  nastepuje  rozpad  skał, któ...

Wulkanizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

WULKANIZM Magma przemieszczajaca sie ku górze w skorupie ziemskiej może wydostawac sie na powierzchnie. Przyczyna ascenzji magmy jest uwalnianie sie z niej pary wodnej i gazów rozpuszczonych i utworzenie mieszaniny z magma. Przy zachwianiu różnicy miedzy ciśnieniem a temperatura dochodzi do wypływu...

Egzamin z nauki o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

1. Wymień zewnętrzne procesy geologiczne.  • erozja  • wietrzenie • powierzchniowe ruchy masowe • sedymentacja • denudacja 2.Podaj charakterystykę mezosfery. Sięga 2885 km wgłąb zie...

Elementy tektoniki Ziemii

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1575

ELEMENTY TEKTONIKI Tektonika  to dział geologii zajmujacy sie budowa skorupy ziemskiej i jej deformacjami. Mianem  tektoniki  okresla sie równie_ sposób uło_enia warstw w skorupie ziemskiej. Czesc geologii zajmujaca sie  drobnymi i srednimi strukturami tektonicznymi to  geologia strukturalna. Zabur...