Dr inż. Maria Czerska

note /search

ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2457

ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA POZIOMY PLANOWANIA (STRATEGICZNY, TAKTYCZNY, OPERACYJNY) MISJA, CELE STRATEGICZNE, STRATEGIA Istotą planowania jest zaplanowanie przyszłych celów i działań służących realizacji celów. Etapy planowania: uświadomienie bądź określenie celu dla kierowanej jednostki bud...

Pytania otwarte na egzamin z zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547

Pytania otwarte z zeszlego roku: -jaką płacę zaproponujesz dla przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej? -jaką zaproponujesz strukturę organizacyjną dla dużej stoczni? -najmujesz pracownika do pomalowania pokoju/domu jaki rodzaj umowy mu przedstawisz? Zinterpretuj -duża Firma budowlana chce przejąć...

Motywacja - Potrzeba

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1449

MOTYWACJA Motywowanie (motywacja w ujęciu czynnościowym) - to proces oddziaływania na ludzi w celu spowodowania ich pożądanych zachowań Motywacja (w ujęciu rezultatowym) - to chęć zachowania w określony sposób, jako rezultat procesów motywowania zachowanie to powinno polegać na: czynnym działani...

Projektowanie organizacji firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

PROJETKOWANIE ORGANIZACI FIRMY KIEROWANIE ZMIANĄ ORGANIZACYJNĄ istota, przyczyny, klasyfikacja zmian sprawność firmy w okresie zmian i jej determinanty cykl procesu zmian organizacyjnych Zmiana - celowe i świadome wprowadzenie rozwiązań odmiennych od poprzednich. Szansa wyprowadzenia organiz...

Pytania na egzamin A z zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1925

A 1.1 Umyślny dobór środków i zasobów działania oraz zgodne z zamiarem ich zastosowanie powtarzane z racji skuteczności to: Technika działania Sposób działania Metoda działania Metodologia działania Która z wersji uzupełniających treść zdania: „w naukach empirycznych rozwój wiedzy odbywa s...

Pytania na egzamin B z zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

Zadania polegające na planowaniu celów organizacji, pozyskiwaniu środkow na ich realizację, wyodrębnianiu centrów odpowiedzialności za wyniki powinny być przypisane: proporcjonalnie wszystkim szczeblom organizacyjnym naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa szczeblowi dozoru (mistrzom lub bryg...

Pytania zamknięte na egzamin z zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1610

Przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej z pionu technicznego przygotowania produkcji do pionu produkcji to działanie w ramach więzi: Funkcjonalnej Technicznej Informacyjnej Służbowej Potrzebę władzy zaliczamy do potrzeb: Przynależności Samorealizacji Szacunku Samorealizacji i przynależno...

Rola kierownika w zarządzaniu organizacją

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Kierowanie jest procesem dobrowolnego lub wymuszonego ograniczania swobody działania ludzi, realizowanym dla osiągnięcia powodzenia działania zbiorowego. Istotą tego procesu jest koordynacja zborowych wysiłków na pożądanym poziomie. Koordynacja działań zespolonych obejmu...

Sprawowanie władzy i kontrola

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

AUTORYTET to zdolność do sprawowania władzy bez konieczności osobistego kreowania zagrożeń lub zachęt. Autorytet formalny - zdolność sprawowania władzy w oparciu o źródła wynikające ze statusu formalnego stanowiska. Autorytet osobisty - zdolność do sprawowania władzy w oparciu o źródła wynikają...