Dr inż. Marek Tomasz Panek

note /search

MIARY NIERÓWNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2226

MIARY NIERÓWNOŚCI Charakterystyka miar nierówności Własności miar nierówności Miary nierówności oparte o funkcję Lorenza 3.1. Współczynnik Giniego 3.2. Współczynnik Schutza Miary nierówności wykorzystujące pojęcie entropii w teor...

WIELOWYMIAROWA ANALIZA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1729

WIELOWYMIAROWA ANALIZA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Ogólna charakterystyka podejścia wielowymiarowego Podstawowe podejścia do pomiaru ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym Podejście oparte na teorii zbiorów rozmytych 3.1. Ogólna charakter...

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSK...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 Analiza ubóstwa i wykluczenia społecznego krajów UE opiera się na wynikach badania EU-SILC w latach 2007 i 2008. Podstawą analizy jest zarówno wskaźnik monetarny ubóstwa oparty o dochody gospodarstw domowych...

PRAKTYKA SZACUNKU WSKAŹNIKÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH GUS...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

PRAKTYKA SZACUNKU WSKAŹNIKÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH GUS Grupowanie towarów i usług Wybór reprezentantów towarów i usług Notowania cen towarów i usług reprezentantów Konstrukcja indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych Zastosowania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych GRUPO...

STATYSTYKA SPOŁECZNA: KIERUNKI ROZWOJU

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

STATYSTYKA SPOŁECZNA: KIERUNKI ROZWOJU Przedmiot statystyki społecznej Integracja statystyki o zjawiskach i procesach społecznych Statystyka społeczna w pracach instytucji międzynarodowych Budowa systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej Budowa systemu wskaźników społecznych w ramach Un...

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH Podstawy konstrukcji systemu System wskaźników wiodących Wybrane systemy wskaźników społecznych PODSTAWY KONSTRUKCJI SYSTEMU Definicja: Systemem nazywamy zbiór wzajemnie powiązanych elementów, uwzględniający przy tym tylko takie elementy oraz powiązania między nimi...

WYCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODAROWANIA CZASEM

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

WYCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODAROWANIA CZASEM Wycena wartości prac wykonywanych w gospodarstwie domowym Wycena czasu wolnego WYCENA WARTOŚCI PRAC WYKONYWANYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Przyczyny trudności w wycenie prac wykonywanych w gospodarstwie domowym prace na rzecz gospodarstwa domowego wy...

ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1729

ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (INDEKSÓW KOSZTÓW UTRZYMANIA) OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN Ogólne zasady konstrukcji indeksów cen Badanie dynamiki cen towarów i usług INDEKSY CEN TOWARÓW I USŁUG RYNKOWYCH Indywidualny indeks cen j -tego towaru lub usługi (...

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE Źródła danych w polskiej statystyce społecznej Wybrane badania społeczne Głównego Urzędu Statystycznego Wybrane specjalne badania społeczne ŹRÓDŁA DANYCH W POLSKIEJ STATYSTYCE SPOŁECZNEJ pełne spisy i spisy reprezentacyjne ludności i mieszkań; reprezentacyjne badania g...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE: PROBLEMY DEFINICYJNE Istota ubóstwa i wykluczenia społecznego Sposób pojmowania ubóstwa Sposób pomiaru ubóstwa Kryteria ubóstwa Wymiar czasowy ubóstwa ISTOTA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DEFINICJA UBÓSTWA praktyczne znaczenie definicji ubóstwa Pierwszym i ...