Dr inż. Marek Sierakowski

note /search

Źródła finansowania projektów - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Źródła finansowania (?) PROJEKTY KORPORACYJNE - projekty zakładają rozmaite źródła finansowania - własne i obce PROJECT FINANSE - samo finansowanie się projektu - projekt sfinansuje się sam ze swoich przychodów które wygeneruje - projekt jest tak zaplanowany że w calości wszystkie wydatki związan...

Wykład - cykl życia projektów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

CYKL ŻYCIA PROJEKTU (takie kółko) Cykl życia dzieli się na 3 fazy Faza przed realizacyjna Opracowanie studium możliwość inwestycyjnych Opracowanie studium wstępne Studium - studium ostateczne Dla studium b i c opracowuje się także studium pomocnicze Raport oceniający projekt - jest podsumowan...

Wykład - metody oceny projektów inwestycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2023

DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2.1. ZDYSKONTOWANY OKRES ZWROTU (DPB) Suma ( CFb / ( (1+k)^t) ) = 0 (1+k) - współczynnik dyskontowy dla stopy dyskontowej = k L - liczba lat (DPB) WADY Takie same wady jak prosty...

Wykład - podział finansowania projektów inwestycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Finansowania projektów inwestycyjnych (Podział) Ze względu na źródła: Kapitał własny (wewnętrzny, zewnętrzny) Kapitał obcy Ze względu na środowisko: Kapitał wewnętrzny Kapitał zewnętrzny Zewnętrzny kapitał może także pochodzić od udziałowca/współwłaściciela (jako kapitał własny spółki). Pożyc...

Wykład - podział projektów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

PODZIAŁ PROJEKTÓW 1   Ze względu na rodzaj generowanych przepływów pieniężnych projekty zieli się na: Typowe Nietypowe     PROJEKTY NIETYPOWE Podstawą ich cechą jest, że wydatki i wpływy występują w tych projektach przemiennie (wystarczy, że taka przemienność będzie więcej niż 1 raz. Np. kop...

Wykład - preeliminowanie wydatków inwestycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1435

PRELIMINOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - szeroko pojęta analiza finansowa projektu, której celem jest dokonanie wyboru projektów zapewniających w danym czasie i w danych warunkach przyrost wartości przedsiębiorstwa. W literaturze przedm...

Wykład - księgowa i prosta stopa zwrotu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

.KSIĘGOWA STOPA ZWROTU / PROSTA STOPA ZWROTU ARR = ((suma śr.Zn)/ ( (WPI+WKI)/2 ) ) x 100 ARR - ksiegowa stopa zwrotu Zn - przeciętny roczny zysk netto (średnia arytmetyczna) n - liczba lat (okresów) trwania projektu WPI - wartość początkowa inwestycji WKI - wartość końcowa netto inwestycji (p...

Wykład - szacowanie przepływu pieniędzy w projekcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

Szacowanie przepływów środków pieniężnych w projekcie. 3 rodzaje przepływów pieniężnych w projekcie. …. …. Zasada 2 Nakazuje ignorowanie , czyli odrzucenie wszelkich kosztów już poniesionych. Oznacza to, że wszystkie koszty poniesione do momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej (uznania bądź nie uz...