Dr inż. Marek Sawicki

note /search

Ekonomika budownictwa cz.2

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4235

–  Ekonomika w3  –  Metodyka opracowania kosztorysów.   –  Przedmiarowanie. Czynniki cenotwórcze.  –  Sporządzenie kosztorysu  –  Co? –określenie zadań rzeczowych  –  Jak? – technologia wykonania  –  Ile? – przedmiar robót  –  Ile za jednostkę robót? - nakłady i ceny  –  Koszt całkowity?  –  Przed...

Ekonomika budownictwa cz.3

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3528

Ekonomika budownictwa    W 4  Zasady przedmiarowania – c.d. Izolacje, tynki, rusztowania zasady Struktura ceny kosztorysowej. Baza normatywna i cenowo-kosztowa.   Przedmiarowanie izolacji Izolacje KNR 202 rozdz. 06 •  Obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych,  p...

Ekonomika budownictwa cz.1

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4865

Ponadto porusza takie kwestie jak: system ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego, kryteria właściwego przebiegu budowy, wynagrodzenie za roboty budowlane, zasady wynagradzania za pracę, dziedziny w których wykonuje się kosztorysy, rozwój metod...