Dr inż. Marek Plewako

note /search

Kartografia- pytania egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1533

1. Obliczenie długości łuku południka i równoleżnika na elipsoidzie ziemskiej 2. Przekroje normalne(tw.meusniera,eulera) 3. promienie krzywizny gł. Przekrojow normalnych 4. metoda pieowa (czy jakoś tak) 5. metoda schreibera pomiaru kąta ...

Kartografia- pytania na egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

I 1.obliczanie długości luku południka i równoleżnika 2. przekroje normalne 3. przenoszenie współrzędnych metoda Gaussa-krugera 4. redukcja linii i kata w odwzorowaniu Gaussa-krugera 5.metoda Piewcowa 6. metoda Schraibera pomiaru kata 7. ruch dobowy gwiazd i wertykał 8.

Redukcja pomiarów geodezyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

REDUKCJA POMIARÓW GEODEZYJNYCH. Istnienie odchyleń pionu powoduje, że kąty pomierzone na geoidzie przy przenoszeniu na powierzchnię elipsoidy muszą podlegać redukcji. AZ – linia pionu wystawiona w punkcie A, AZ1 – kierunek normalnej wystawionej...

Trójkąt sferoidalny i sferyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

TRÓJKĄT SFEROIDALNY I SFERYCZNY. Na powierzchni elipsoidy przyjmujemy trzy punkty – różne, nie leżące na tym samym południku i równoleżniku, to wtedy łącząc te punkty otrzymamy trójkąt. Gdy odległości mniejsze to punkty można połączyć w sposób jednoznaczny: otrzymamy trójkąt leżący na powierzch...

Twierdzenie Stoksa- wzory na przyspieszenie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

TWIERDZENIE STOKSA. WZORY NA PRZYSPIESZENIE. STOKS, przyjmuje brzyłę o masie M,która obraca się dookoła własnej osi z predkością ω. Nastepnie przyjmuje powierzchnię zamkniętą S, która w całości obejmuje bryłe M. Powierzchnia S jest powierzchnią stałego potencjału ciężkościowego. Nastepnie info...

Układy współrzędnych stosowane w astronomii sferycznej- opracowanie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

Układy współrzędnych stosowane w astronomii sferycznej. Układ współrzędnych horyzontalnych jest układem współrzędnych astronomicznych, w którym oś główną stanowi lokalny kierunek pionu, a płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna horyzontu astronomicznego. Biegunami układu są zenit i nadir, któryc...

Współrzędne geograficzne i prostokątne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1337

Współrzędne geograficzne i prostokątne Położenie dowolnego punktu na powierzchni elipsoidy może być wyznaczone za pomocą współrzędnych geograficznych lub prostych przestrzennych. Jedna z płaszczyzn jest płaszczyzną równika, dwi...

Wyrównanie sieci astronomiczno geodezyjnej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

WYRÓWNANIE SIECI ASTRONOMICZNO GEODEZYJNEJ. Przy pomocy wyrównywania sieci astronomiczno geodezyjnej możemy wyznaczyć elementy służące do wyznaczenia odchylenia pionu. Mimo to musi być jedna taka sieć, w której oprócz niezbędnych wielkości astronomicznych w punkcie początkowym i końcowym (długo...

Wyznaczanie odchylenia pionu- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1876

WYZNACZANIE ODCHYLENIA PIONU. (kąt zawarty między linią pionu a normalną do elipsoidy) Odchylenie względne Odchylenie bezwzględne Znajomość wielkości odchylenia pionu oraz odległości między geoidą i przyjętą geoidę odnalezienie jest niezbędne od dokonania redukcji, pomiarów z geoidą. To odchyl...

Wyznaczenie elementów elipsoidy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

WYZNACZENIE ELEMENTÓW ELIPSOIDY. 1. WZÓR DLA DŁUGOŚCI POŁUDNIKA: 2 S   Md  1 2   1 a(1  e 2 ) (1  e 2 sin 2  ) 3 2 d – wzór ścisły na obliczenie dowolnej długości łuku, całka eliptyczna (wzór bardzo skomplikowa...