Dr inż. Marek Mieczysław Sokolski

Estymacja przedziałowa - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Marek Mieczysław Sokolski
  • Statystyka inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Estymacja przedziałowa Średnia arytmetyczna i wariancja z próby są tzw. estymatorami punktowymi, bowiem oceniają nieznany parametr poprzez konkretną wartość liczbową. Obok estymatorów punktowych w statystyce wprowadza się takŜe tzw. estymator...

Wykład - regresja liniowa

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Marek Mieczysław Sokolski
  • Statystyka inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Regresja liniowa – klasyczna (metoda najmniejszych kwadratów) Jeśli pomię dzy dwiema wielkościami fizycznymi wystę puje zale ność liniowa (a niemal zawsze mo e tak być , wystarczy tylko odpowiednio dobrać osie wykresu) regresja liniowa ...