Dr inż. Marek Kazimierz Buda

note /search

Dwa podstawowe rodzaje priorytetów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Dla skrzyżowań sterowanych dwa podstawowe rodzaje priorytetów: - priorytety bezwarunkowe - udzielane bez wzglądu na inne czyn¬niki poza faktem pojawienia sią autobusu lub tramwaju; - priorytety warunkowe - uzależnione od innych czynników: a) napełnienia pojazdu; b) stopnia zgodności z

Intensywność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

Przepustowość: maksymalna liczba uczestników ruchu, którzy mogą przekroczyć określony przekrój drogi przy określonych warunkach w danym okresie czasu; P[uczestnik ruchu/czas] Intensywność strumienia: wartość oczekiwana wartości strumienia; λ...

Maksymalny wektor sterowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Maksymalny wektcr sterowania: dla danej funkcji sterowania, każdy wektor sterowania u=[uєU: uT•uuT•u'; u'≠u] Sterowanie cykliczne: sterowanie, w którym funkcja sterowania u(t) w przyjętym horyzoncie sterowania jest funkcją cykliczną o cyklu c. u(t)=u(t+k•c) gdzie k=1, 2; Przy sterowaniu cyklicznym ...

Metody projektowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Metody projektowania: - określenie odpowiedniej lokalizacji czujników detektorów; - dobór parametrów algorytmu sterowania gimin, piprog, gimax; Metody lokalizacji czujników: - arbitralnie 15-20m od linii zatrzymania; - jako f pręd...

Organizacja ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Organizacja ruchu: - wydzielone pasy ruchu o kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu innych pojazdów; - przeznaczenie całego przekroju jezdni dla komunikacji zbiorowej z ewentualnym ...

Równoważenie strat - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Równoważenie strat poniesionych w wyniku zastosowania priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej: - Wstrzymywanie priorytetu. - Kompensacja skutków priorytetu. Sposoby detekcji pojazdów komunikacji zbiorowej: - Zwykłe detektory (np. pętlowe, radarowe) na wydzielonych pa¬sach; -

Strategie nadawania priorytetów na skrzyżowaniach - wykład sterowa...

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Strategie nadawania priorytetów na skrzyżowaniach sterowanych: Pasywne (przy sterowaniu cyklicznym): - dostosowanie długości cyklu (skracanie); - rozdział fazy, w której skrzyżowanie przekraczają pojazdy komunikacji zbiorowej na dwa przedziały; - nadanie pojazdom komunikacji zbiorowej dużej wart...

Zmienna sterująca - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Zmienna sterująca: binarna zmienna, której wartość reprezentuje stan konkretnej grupy sygnałowej. Wartość 1 oznacza, że grupa wyświetla sygnał zezwalający, wartość 0 - każdy inny sygnał; u; Wektor sterowania: binarny