Dr inż. Marek Buda - strona 4

Znane systemy sterowania ruchem drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Znane systemy sterowania ruchem drogowym przyporządkuj do systemów scentralizowanych i częściowo scentralizowanych i zdecentralizowanych. „SCOOT' -w pełni scentralizowany przeznaczony dla 10-600 skrzyżowań (nie ma nic na poziomie pośrednim między sterownikami lokalnymi a komputerem centralnym ) „S...

Metoda Yardeiniego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Metoda Yardeiniego W metodzie tej również operuje się wartościami odchyleń czasowych ∆TiA, ∆TiB. Zakłada się tu możliwość wystąpienia różnych prędkości dla kier A i B, ale są one uśrednione. Poszukiwanie rozwiązania polega na tworzeniu pewnego zbioru prostych podziału drogi, optymalne rozwiązanie ...

Rodzaje pracy i sterowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Podaj istniejące dla sterowników wymagania dotyczące rodzajów pracy i sterowania. Wymagania dotyczące rodzajów pracy: powinien zapewniać pracę autonomiczną, powinien zapewniać pracę w ramach koordynacji liniowej lub obszarowej, możliwość pracy w cyklicznym lub acyklicznym syst. sterowania. Warunki ...

Wymagania programowe dla sterowników

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Podaj istniejące wymagania programowe dla sterowników. -badania typu (prototypy, egzemplarze serii próbnej) -badania wyboru (każdy wyprodukowany egzemplarz) Zakres badań -oględziny urządzenia -sprawdzenie zabezpieczeń przed porażeniem -badanie izolacji -próba funkcjonalna -badanie odporności...

Warstwy oprogramowania sygnalizacji w sterowniku mikroprocesorowym.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Scharakteryzuj warstwy oprogramowania układu realizacji programu sygnalizacji w sterowniku mikroprocesorowym Oprogramowanie - składa się z dwóch warstw: Warstwa systemowa - opracowana przez konstruktorów sterownika, jednolita dla danego urządzenia. Każda zmiana systemowa wiąże się ze zmianami cech...

Aplikacja VisVAP - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1813

Vissim - narysuj i opisz zaprojektowany na ćwiczeniu algorytm wprowadzany w APLIKACJA VisVAP *„pua” jest to plik tekstowy o budowie segmentowej, poszczególne segmenty podzielone są na nagłówki. Zawiera się tam informacje dotyczące m.in. nazw...

Sterowniki mikroprocesowe i ich zalety

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wymień znane tobie rodzaje sterowników mikroprocesorowych oraz scharakteryzuj zalety jakie związane są z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego. Sterownik mikroprocesorowy to taki który ma

Znaki pionowe o zmiennej treści - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wymień znane tobie rozwiązania znaków pionowych o zmiennej treści Roletowe - wewnątrz znaku przewijają się kolejne znaki Z wyświetlaczami diodowymi i światłowodowe - diodowe 2-3 stany , światłowodowe -strzałki nad jezdniami Wyświetlacze prędkości - można podzielić na : a) listwowe (mechaniczne) b)...

Metoda Siekluckiego - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Metoda Siekluckiego(falowa) W metodzie tej wyznacza się śr. prędkości strumienia i prostą poprz. drogi na danym ciągu. Prostą tą traktuje się jako długość fali. Amplitudę tej fali traktuje się jako polowe czasu na pokonanie prostej podziału drogi. Należy tak dobrać falę aby w punktach przecięcia ze...

OFFSET w sterowaniu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

OFFSET: Przesunięcia między punktami sygnalizacji optymalizujące funkcje celu koordynacji. Offset określa się zawsze w stosunku do początku wspólnej podstawy czasowej przyjętej dla grupy skrzyżowań obitych koordynacja. Punktami programów sygnalizacji, dla kotnych liczony jest offset(w zależności o...