Dr inż. Marcin Pigłowski

note /search

Polimery- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Materiałoznastwo
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2625

Wykres obciążenia od czasu szeregowe połączenie sprężyny i tłumika; model opisuje zarówno pełzanie jak i relaksację. Odkształcenie całkowite dg/dt jest sumą odkształcenia sprężyny i odkształcenia tłumika. Wykres odkształcenia od czasu Po przyłożeniu obciążenia następuje natychmiastowe od...

Materiałoznawstwo chemiczne- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Materiałoznastwo
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2331

Materiałoznawstwo MATERIAŁOZNAWSTWO CHEMICZNE Pojęcia podstawowe 1. Wybór materiału inżynierskiego - istotne właściwości - ekonomia (cena, dostępnośd) - mechaniczne właściwości objętościowe (gęstośd, współczynnik sprężystości, plastycznośd, wytrzymałośd zmęczeniowa) - niemechaniczne właściwo...