Dr inż. Leszek Piotrowski

note /search

Pojęcie i elementy procesu technologicznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

Pojęcie i elementy procesu technologicznego. Celem procesu technologicznego jest wytworzenie gotowego produktu z surowca. Operacje jednostkowe - wszystkie zmiany o charakterze fizycznym lub fizyczno-chemicznym,. Nie zachodzą reakcje chemiczne, nie dodajemy chemicznych reagentów Mieszanie- wprawian...

Przygotowanie produkcji - optymalizacja dróg transportowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Przygotowanie produkcji. 1. Rozmieszczenie stanowisk: wiąże się z optymalizacją dróg transportowych, rozmieszczenie( technologiczne, przedmiotowe, hybrydowe, stałe, specjalistyczne), korzystamy z katalogu gabarytowego następnie z tabelii odległości między urządzeniami i rozmieszczamy urządzenia tec...

Produkcja masowa, seryjna i jednostkowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2800

Produkcja masowa, seryjna i jednostkowa. Produkcja masowa  - jeden z typów  produkcji . Polega na produkowaniu stale tych samych produktów np. produkcja  cukru ,  cementu . Charakteryzuje się bardzo małym  asortymentem , ale znaczną ilośc...

Rozmieszczenie stanowisk

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4452

Rozmieszczenie stanowisk. Do podstawowych zasad, których należy przestrzegać przy racjonalnym rozmieszczeniu stanowisk roboczych, należą zwłaszcza [2] : zabezpieczenie ekonomiczne skutecznego przebiegu produkcji; jest to podstawowa zasada racjonalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, takie roz...

Elementy składowe podstawowego procesu wytwarzania.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

Proces produkcyjny jest to zbiór świadomych czynności zmierzających do przekształcenia surowców w produkty o jak największej wartości użytkowej. Wśród nich należy wymienić: Czynności zasadnicze - dokonywane na surowcu, wpływające na zmianę właściwości oraz jego postać Czynności pomocnicze - prze...

Procesy połączenia nierozłącznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

Połączenia nierozłączne   w połączeniu takim elementy są złączone na stałe. Próba ich rozłączenia zawsze wiąże się ze zniszczeniem elementu łączącego oraz często samych elementów łączonych. Połączenia nierozłączne dzielą się na: połączenia spawane Złącze spawane jest połączeniem materiałów pow...

Ewidencja materiałów i towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

Ewidencja materiałów i towarów Istotnym elementem zasobów przedsiębiorstwa są materiały i towary. Prawidłowe gospodarowanie nimi wywiera wpływ na racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów oraz zapasów. Głównym źródłem zaopatrzenia jednostki w materiały i towary są zakupy u dostawców. Są one ...

Nośniki energii - rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1722

Nośniki energii  Medium za pomocą których możemy magazynować i przenosić energię. Nośniki energii dzielimy na: Nośniki energii chemicznej - paliwa Nośniki energii cieplnej - para wodna, gorąca woda, gorące gazy Nośniki energii mechan...

Operacja i procesy jednostkowe w procesach wytwórczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2632

Proces technologiczny składa się z  szeregu operacji i procesów jednostkowych, które ułożone są w odpowiedniej kolejności. Celem procesu technologicznego jest wytworzenie gotowego produktu z surowca. Operacje jednostkowe - wszystkie...

Podstawowe jednostkowe operacje fizykochemiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2093

Operacje dyfuzyjne i fizykochemiczne - dyfuzyjne są to operacje podlegające prawom przenikania i wymiany masy natomiast fizykochemiczne na zmianie stanu skupienia substancji. Zaliczamy do nich: Ekstrakcja - rozdzielenie mieszaniny różnych sk...