Dr inż. Lech Konopiński - strona 3

Regulatory - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Regulator musi spełniać :porównanie wartości mierzonej regulowanej z wielkością zadaną; wytworzenie sygnału wyjściowego o wartości zależnej od wartości uchybu regulacji czasu występowania uchybu i szybkości jego zmian Zapewnienie sygnałowi...

Wykład - relacja między transmitacją operatorową i widmową

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Między transmitancjami: operatorową i widmową występują relacje: Transformaty Fouriera umożliwiają bezpośrednie przejście z dziedziny czasu do dziedziny j . W tym przypadku transmitancja widmowa wyraża się wzorem Transmitancja widmowa jest podstawą określania i wyznaczania m. in. następujących

Równanie stanu i równanie wyjścia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Równanie stanu i równanie wyjścia. Stan dynamicznego układu liniowego i stacjonarnego określa funkcyjny zapis wektorowy: Sygnały wyjściowe dynamicznego układu liniowego i stacjonarnego określa funkcyjny zapis wektorowy: Równania różniczkowe...

Tabela wartości do wykreślenia charakterystyk obiektu inercyjnego - wy...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Tabela wartości do wykreślenia charakterystyk obiektu inercyjnego o transmitancjach: amplitudowej A( ), fazowej ( ), logarytmicznej Lm( ), logarytmiczna fazowa ( ), 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 0 0,1 0,5 1 5 10 50 100 1,00E+03 1,00E+04 1,00E+05 P( ) 1,000 0,990 0,800 0...

Transmitancja operatorowa obiektu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Transmitancją operatorową obiektu dynamicznego o wielkości wejściowej (sterującej) - u(t) i wielkości wyjściowej - y(t) nazywamy iloraz transformat Laplace'a: wielkości wyjściowej - y(s) i wielkości wejściowej - u(s) przy zerowych warunkach początkowych: Własności transmitancji: w wyniku pomnożeni...

Transmitancja operatorowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Transmitancja operatorowa i wyznaczanie transmitancji. Pojęcie transmitancji odnosi się do układu dynamicznego o następujących właściwościach: jednowymiarowy (o jednym...

Wykład - transmitancja widmowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Podstawą charakterystyk częstotliwościowych jest transmitancja widmowa. Pojęcie transmitancji widmowej (analogicznie jak w przypadku transmitancji operator...

Układ dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Układ dynamiczny to układ: w którym sygnały czyli przebiegi wielkości fizycznych rozpatruje się jako funkcje czasu. według T. Kaczorka: opisany przez trójkę: s:={T, W, B}, gdzi...

Układ statyczny i astatyczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3332

Układ statyczny i astatyczny W układach regulacji całkowity uchyb regulacji jest złożeniem (sumą) dwóch składników: gdzie - uchyb przejściowy, zwany także dynamicznym, - uchyb sta...