Dr inż. Lech Konopiński - strona 11

Wpływ szerokości pętli histerezy na jakość regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Wpływ szerokości pętli histerezy na jakość regulacji. Charakterystyka jest niejednoznaczna w zakresie szerokości H zwanej strefą histerezy. Od szerokości H zależą częstość przełączeń (im większa szerokość tym mniej przełączeń). Jest to związane ...

Wartość wymuszenia regulatora dwupołożeniowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Wyjaśnić jaki jest wpływ wartości wymuszenia regulatora dwupołożeniowego na przebieg regulacji. Regulator tak struje sygnałem regulowanym , że wielkość regulowana oscyluje wokół wartości zadanej . Oscylacje te odbywają się z pewną częstotliwością i amplitudą .Jeśli wartość wymuszenia jest niska to ...

Wykład - własności układu dynamicznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Co można powiedzieć o własnościach układu dynamicznego, gdy transmitancja układu G(s) = k, gdzie k jest liczbą rzeczywistą. Możemy zastosować taki układ, gdyż jest do przewidzenia jego działanie i dzięki temu wiemy co się stanie. Obiekt j...

Wykład - przekształcenie Laplace

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Co to jest przekształcenie Laplace'a, a co to jest transformata? Podaj przykład transformaty i funkcji oryginalnej. Przekształcenie Laplace'a przyporządkowuje określonej funkcji czasu f(t) transformatę operatorową F(s) jako funkcję zmiennej zespolonej s. Transformatę oblicza się na podstawie wzoru:...

Obliczenie transmitancji wypadkowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Obliczenie transmitancji wypadkowej. transmitancja dwóch elementów połączonych szeregowo: transmitancja wypadkowa po uwzględnieniu sprzężenia zwrotnego i wartości podstawień: T=1, k1=1, k2=1: po uwzględnieniu definicji transmitancji tj. , transmitancja wypadkowa wyraża się następująco: , na podstawi...

Przykład obliczania transmitancji operatorowej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Przykład obliczania transmitancji operatorowej Wyznaczyć transmitancję następującego dynamicznego obiektu liniowego (inercyjnego) opisanego równaniem różniczkowym: Aby wyznaczyć transmitancję stosujemy następujące przekształcenia Lapl...

Obserwowalność układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Sprawdzić, czy układ jest obserwowalny? Warunkiem koniecznym i dostatecznym obserwowalności jest, aby macierz była rzędu n (czyli, żeby miała n - liniowo niezależnych kolumn). Układ, którego obserwowalność będziemy sprawdzać jest układem o ...

Synteza układów regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Synteza układów regulacji Synteza układu regulacji polega na określeniu właściwości obiektu w celu doboru odpowiedniego regulatora do danego obiektu .Aby zbadać właściwości dynamiczne obiektu należy na wejściu obiektu podać wymuszenie skokowe . Otrzymamy wówczas na wyjściu obiektu odpowiedź na to wy...

Wskaźniki regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616

Wskaźniki regulacji 1. wskaźnik uchybu ustalonego określa się przez podanie: 1. wartości dopuszczalnej w jednostkach fizycznych, 2. w jednostkach względnych 2. czas regulacji tr prze...

Podstawy automatyki - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Wyprowadź a0, a1 jeśli będzie pkt. osobliwy przy takich współrzędnych. Równanie charakterystyczne ma postać: λ2-a1*λ-a0=0 λ1,λ20 wtedy węzeł niestabilny; λ1λ20 wtedy ognisko niestabilne Re λ1,2=0 wtedy środek ...