Dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski - strona 7

Wykład - etapy procesu sterowania ruchem kolejowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273

Wymień etapy procesu sterowania ruchem kolejowym (odniesionego do pojedynczego pojazdu). 1) zebranie informacji i podjęcie decyzji o nastawieniu przebiegu, 2) nastawianie przebiegu, 3) dozorowanie jazdy, 4) zwolnienie przebiegu, 5) rejestr...

Wykład - metody zapewnienia bezpiecznego odstępu między pojazdami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Wymień metody zapewnienia bezpiecznego odstępu między pojazdami. Naturalnym dążeniem jest w tym przypadku zapewnienie bezpiecznego odstępu między pojazdami, poprzez zachowanie: - maksymalnej wzajemnej widzialności, - minimalnych odstępów (interwałów...

Blok początkowy i końcowy - funkcje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Jakie funkcje (zadania) spełniają: blok początkowy, blok końcowy, i blok pozwolenia w półsamoczynnej blokadzie liniowej? Blok pozwolenia służy do dania zgodny na wyprawienie pociągu przez sąsiedni posterunek.  Blok początkowy służy do oznajmienia wyjazdu pociągu na szlak  Blok końcowy informuje o je...

Opracowanie - definicja sygnalizatora

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 224

Podaj definicję sygnalizatora, wskaż zasadniczą cechę sygnalizatora świetlnego i kształtowego. Sygnalizator jest urządzeniem technicznym służącym do przekazywania zmieniających się w czasie informacji, przeznaczonych dla uczestników procesu ruchowego (transportowego), a określających możliwości, war...

Wykład - sposób zapewnienia ochrony bocznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 280

W jaki sposób można zapewnić ochronę boczną? Ochronę boczną stanowią urządzenia uniemożliwiające lub zabraniające wjazdu taboru na drogę jazdy i drogę ochronną przebiegu:  a) zwrotnice ochronne,  b) wykolejnice,  c) sygnalizatory. ...

Na czym polega jazda

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Na czym polega jazda “na widoczność”, jazda przy użyciu urządzeń sygnalizacyjnych. W przypadku naziemnych środków transportu występuje jazda: - “na widoczność” - uczestnik ruchu zbiera informacje poprzez bezpośrednią obserwację przebiegu procesu ruchowego, - przy użyciu urządzeń sygnalizacyjnych ...