Dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski - strona 4

Wykład - dozorowanie i rejestrowanie jazdy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Na czym polega dozorowanie i rejestrowanie jazdy? dozorowanie jazdy obejmuje obserwację przejeżdżającego pociągu, w czasie której należy (m.in.) skontrolować: - całość składu i stan urządzeń sygnalizacyjnych na pojeździe, - stan ładunków na p...

Definicja pociągu i manewru - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Podaj definicję pociągu i manewru. Manewr - zestaw pojazdów kolejowych nie stanowiący pociągu. Manewrami nazywane są również wszelkie ruchy taboru (jazdy manewrowe) oraz związane z nimi czynności wykonywane na torach kolejowych z wyjątkiem...

Wykład - środki organizacyjne stosowane w transporcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Wymień środki organizacyjne stosowane najczęściej w transporcie. Najczęściej używane środki organizacyjne to: - ujęcie procesu transportowego w cykl czasowy, dla którego opracowywany jest program sterowania procesem, - podział obiektów poruszających się na wyodrębnione grupy, - podział układu kom...

Wykład - rodzaje urządzeń SRK

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Wymień rodzaje urządzeń srk (według ich przeznaczenia). Urządzenia sterowania ruchem kolejowym, ze względu na przeznaczenia urządzeń, można dzielić na: stacyjne usrk - pociągowe - kolei szybkiej - kolei konwencjonalnej - kolei aglomeracyjnej (metra) - manewrowe - rozrządowe liniowe usrk - blokad...

Wykład - konsekwencje zastosowania przekaźników typu N i C

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 133

Jakie konsekwencje niesie zastosowanie przekaźników typu N i C w obwodach automatyki kolejowej? N - niekontrolowane, muszą mieć taką niezawodność funkcjonalną, aby same spełniały wszystkie warunki bezpieczeństwa bez dodatkowej kontroli w obwo...

Wykład - sposoby kontroli niezajętości odcinków torowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Przedstaw sposoby kontroli niezajętości odcinków torowych (zwrotnicowych). Kontrola zajętości torów i rozjazdów może być dokonywana: - przez personel, - przez urządzenia automatyczne. Kontrola zajętości torów punktowa, ciągła. Szyny działają jako odizolowane przewody, które zwiera

Wykład - podstawowe funkcje blokady stacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Wymień podstawowe funkcje blokady stacyjnej. Blokada stacyjna: uzależnia sygnały zezwalające na jazdę na semaforach nastawianych z nastawni wykonawczej od otrzymaniu nakazu z nastawni dysponującej, uzależnia sygnały zezwalające na jazdę na semafo...

Kryteria segregacji ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Kryteria segregacji ruchu. Segregacja ruchu dokonywana jest zazwyczaj ze względu na: rodzaj nawierzchni i połączenia pojazd-droga (tor kolei żelaznej, tor kolei magnetycznej, tor kolei linowej, tor kolei linowo- terenowej, jezdnia drogi, droga wo...

Wskaż zależność cyklu regulacji od człowieka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Wskaż zależność cyklu regulacji od człowieka (w systemach kierowania i sterowania ruchem). Cykl regulacji Treg systemu jest zależny w dużym stopniu od możliwości człowieka, a dokładna realizacja programu jest możliwa jedynie wówczas, gdy: Treg ...