Dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski - strona 3

Wykład - rola człowieka w nowoczesnych systemach automatyki kolejowej...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Przedstaw rolę człowieka w nowoczesnych systemach automatyki kolejowej. Człowiek jest czynnikiem odbierającym informację z otoczenia, nadzoruje i kontroluje cały proces ruchowy, podejmuje operatywne decyzje dotyczące nastawiania przebiegów, inicjuje polecenia nastawcze oraz kontroluje ich realizację...

Wykład - różnice w urządzeniach SRK o strukturze przebiegowej i zbloko...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Przedstaw zasadnicze różnice w urządzeniach SRK o strukturze przebiegowej i zblokowanej (geograficznej). Różnica polega na tym, że w strukturze przebiegowej projektowanie i montaż przekaźnikowych obwodów, zależnościowych jest procesem długotrwałym. Gdy mamy duże stacje i kilkaset przebiegów liczba ...

Pytania na egzamin - sterowanie ruchem kolejowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1148

Na czym polega zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów (kolejowych)? Przedstaw system srk jako automat Mealy'ego. Przedstaw podstawowe rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych. Podaj definicję sygnalizatora, wskaż zasadniczą cechę sygnalizatora świetlnego i kształtowego. Jakie sygnalizato...

Wykład - urządzenia blokady stacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

W jaki sposób urządzenia blokady stacyjnej uzależniają zwrotnice i sygnały w dwu różnych okręgach nastawczych (przy urządzeniach pędniowych)? Stacje wyposażone w urządzenia pędniowe są dzielone na dwa okręgi nastawcze w każdej grupie torów (np.: w grupie torów dla

Wykład - zasady sygnalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wskaż zasady sygnalizacji wynikające ze stopni prędkości i stawności sygnalizacji. Zasady przyjęte dla opracowania sygnałów powszechnie stosowanych w polskim kolejnictwie: dwie górne komory o okrągłym elemencie sygnalizacyjnym służą do przekazywania wiadomości o możliwości jazdy na drugim odstępie,...

Wykład - grupy stanów stanowiące przebieg

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Wymień grupy stanów stanowiące przebieg. Przebieg jest zbiorem stanów urządzeń na danej drodze jazdy, które wymagane są dla bezpiecznego przejazdu składu, np. położeń zwrotnic, wskazań sygnalizatorów, niezajętości danych torów. Wykaz przebiegów dla danego posterunku czy okręgu nastawczego przedstawi...

Wykład - podstawowe elementy mechanicznego zespołu nastawczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Wymień podstawowe elementy mechanicznego zespołu nastawczego (w urządzeniach pędniowych). Ten typ sterowania zwrotnicami stosowany jest na liniach głównych lecz wymienia się go na elektryczne napędy automatyczne sterowanie zdalnie.  Sterowanie tego typu napędami odbywa się z budynku nastawni za pośr...

Wykład - kolejność obsługi mechanicznych urządzeń pędniowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Podaj kolejność obsługi mechanicznych urządzeń pędniowych podczas nastawiania i zwalniania przebiegu w okręgu sterowania obejmujących jeden okręg. Nastawianie przebiegu pociągowego polega na:  - sprawdzeniu, czy nie są nastawione przebiegi sprzeczne oraz czy tory i

Cel kierowania i sterowania ruchem

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Cel kierowania i sterowania ruchem. Cel kierowania i sterowania ruchem: zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego (w granicach określonych rozwiązaniami projektowymi, zasadami prawnymi, organizacyjnymi itd.) zwiększenie bezpieczeńs...

Na czym polega przygotowanie pociągu do jazdy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Na czym polega przygotowanie pociągu do jazdy? Przygotowanie pociągu do jazdy obejmuje: ● zestawienie składu pociągu zgodnie z parametrami określonymi w wewnętrznym rozkładzie jazdy oraz zgodnie z przepisami zarządcy infrastruktury i przewo...