Dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski

Dzieje własności intelektualnej.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 847

Dzieje własności intelektualnej a)Starożytność -wynalazek pisma -wynalazek papieru (Chiny ok. 105r) -gliniane tabliczki, sznurki, deski, popirus b)wynalazki Gutenberga w średniowieczu np. prasa drukarska Marcin Luter - reformacje (pisanie dzieł w językach narodowych) c)wyrok „ciele należy do k...

Formy ochrony w skali międzynarodowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

Własność intelektualna - formy ochrony w skali międzynarodowej. Zasada wzajemności Porozumienie dwustronne Porozumienie wielostronne Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych Aut. Konwencja berneńska Znaczenie : pierwsza umowa międzynarodowa regulująca kwestie prawa autor...

Osoby fizyczne i osoby prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE Osoba fizyczna: - PESEL - imię i nazwisko - miejsce zamieszkania - płeć - wiek - stan rodzinny- pochodzenie, związanie małżeństwem - stan cywilny- akt urodzenia, akt małżeństwa Osoba prawna: - może mieć wpis d...

Podziały czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

CZYNNOŚCI PRAWNE 1 podział (ze względu na ilość stron): - czynności jednostronne (testament, uznanie dziecka, udzielenie pełnomocnictwa) - umowy - uchwały 2 podział: - czynności konsensualne (konsensusy)- dochodzą do skutku przez sam...

Przedsiębiorstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

PRZEDSIĘBIORSTWO Przedsiębiorstwo to zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo dotyczy wszystkich jego składników chyba, że co innego wynika z jej treści albo przepisów prawa. W skła...

Przedstawicielstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

PRZEDSTAWICIELSTWO Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Do 18 roku życia naszymi przedstawicielami są rodzice (przedstawiciel ustawowy). Przedstawicielstwo dzielimy na: ustawowe (rodzice, opiekun, kurator, o...

Rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

RZECZY Cechy rzeczy: ma charakter materialny, jest wyodrębniona z przyrody. Rzeczy dzielimy na: ruchome ( mogą zmienić miejsce) oraz nieruchomości (trwale związane z danym miejscem). Wśród nieruchomości wyodrębniamy: grunty (rolne i nie rolne), budynki oraz części budynków. Rzeczami nie są tkank...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zdolność prawna- możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków; człowiek posiada ją od momentu urodzenia do śmierci Zdolność do czynności prawnych- zdolność do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania obowiązków 0- 13- brak zdolności do czynno...

Własność intelektualna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

Własność intelektualne - dzieło artystyczne (muzyka, film, utwory plastyczne, multimedia), dzieło literackie , dzieła naukowe (rozprawy,, przyczynki, monografie), multimedia (gry, pr...

Wynalazek

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Wynalazek To rozwiązanie techniczne, poprzedzone przez pomysł, dotychczas nieopatentowane !!! Kryteria zdolności patentowej !!! Nowość Charakter techniczny Odpowiedni poziom wynalazczości Kryterium dostatecznego ujawnienia (zgłoszenie wynalazku w urzędzie patentowym) Formalne kategorie wynalazkó...