Dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska

Nauka o organizacji - pytania na kolokwia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

Kolokwium I ROCZNIK NIEZNANY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Różnice między holdingiem a konsorcjum. Różnice między adaptacją a regulacją. Atrybuty organizacji. Dlaczego spłaszczanie struktur organizacyjnych jest ograniczone? Wymień (do 2) negatywnych i pozytywnych decyzji zmian w organizacji...

Korzyści funkcjonowania klastra - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Korzyści funkcjonowania klastra Doświadczenia zagraniczne wskazują na duży potencjał rozwojowy i konkurencyjny klastrów. Podmioty działające w ramach klastra konkurują między sobą, wchodzą we wzajemne interakcje, ale przede wszystkim znajdują pewne obszary do współpracy. Współpraca ta może mieć cha...

Nauka o organizacji - notatki z wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

23.02.2010 Pojęcia  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.  Zysk – w rachunkowości jest to dodatni w...

Spółki handlowe ich charakterystyka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560

Temat 2: Spółki handlowe ich charakterystyka i przykłady spółek działających w Polsce. Spis treści: Definicja i spółki handlowej. Charakterystyka spółek handlowych: Osobowe - przykłady; Kapitałowe - przykłady. Podsumowanie. Źródła AD 1. Definicja : Spółka handlowa jest to spółka, której utwor...