Dr inż. Katarzyna Galant - strona 2

Operatory przestrzenne używane w ArcGIS-opracowanie - Intersect

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Katarzyna Galant
  • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987

Operatory przestrzenne używane w ArcGIS Rysunki w tym podrozdziale stanowią opracowanie własne autora. Obiekty bazowe, w stosunku do których wykonuje się wyszukiwanie oznaczone są kolorem czerwonym, natomiast wyniki działania operatora kolorem jasnoniebieskim. Intersect (Przecięcie) operator mają...

Okre_lanie warto_ci skal d_ugo_ci oraz zniekszta_cenia k_towego dla pr...

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Katarzyna Galant
  • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Określanie wartości skal długości oraz zniekształcenia kątowego dla przyjętej szerokości geograficznej sprawozdanie nr 2 ZADANIE 1. Określenie wartości skali długości w kierunku głównym, a także zniekształcenia kątowego dla przyjęte...