Dr inż. Katarzyna Bagińska - strona 2

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

Wyrok z 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PAŃSTWA ZA BEZPRAWNE DZIAŁANIA JEGO FUNKCJONARIUSZY ROZSTRZYGNIĘCIE 1. Art. 417 kodeksu cywilnego, rozumiany w ten sposób, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie funkcjo- ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza - pytania przykładowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 630

 powtórzyły się te 4 pytania co mi wysłałaś  później było jeszcze o komorniku, o jakiejś karze, że 20 tysięcy wynosi  było o skardze o stwierdzenie niezgodności  było o zasadzie słuszności  o służebności publicznoprawnej coś  i więcej nie wiem, był jeden rząd, wszyscy pisaliśmy razem, ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1610

Bezprawność przy wykonywaniu władzy publicznej może wynikać z naruszenia normy prawnej, zasad współżycia społecznego oraz ustalonych norm postępowania normy prawnej zawartej w konstytucyjnych źródłach prawa normy prawnej, a także naruszenia zasad współżycia społecznego, do których norma prawna ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza - testy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1106

‎ 1 . Zasady odp cywilnej, odp: ryzyka i słuszności; 2 .za przewlekłość komornika skarżącemu przysługuje odszkodowanie w kwocie odp: 20 tysięcy 3 . w postępowaniu karnym odszkodowania dochodzi się na gruncie odp kpk 4 . na czym polega wywłaszczenie nieruchomości, 5 . przesłanka bezprawności na cz...

Przepisy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 399

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Art. 23. 1. Komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. 2. Zastępca komornika ponosi odpowiedzialność jak komornik w zakresie czynności, które wykonywał. 3. Sk...