Dr inż. Karol Gajda

Dzialania na wektorach. Zastosowania iloczynu skalarnego i wektorowego...

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2989

Ćwiczenia nr 6 Sem. II 06.04.2009 Działa nia na wektorach. Zastosowania i loczynu skalarnego i wektorowego Dane są wektory . Obliczyć wartość wyrażenia . Odp. 231 Dane są wektory . Obliczyć iloczyn skalarny wektorów . Odp. Dane są wektory . Znaleźć cosinusy kata między wektorami i , jeżeli . Odp...

Funkcje dwóch i trzech zmiennych, pochodne czastkowe - cwiczenia

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2100

Ćwiczenia nr 8 Sem. II 11.05.2009 Funkcje dwóch i trzech zmiennych, pochodne cząstkowe Wyznacz i narysuj dziedzinę funkcji: a). b). c). d). e). f). Oblicz pochodne cząstkowe 1-go rzędu następujących funkcji: a). b). c). d). e). f). Udowodnij, że: a). jeżeli b). jeżeli Oblicz wszystkie pochodne...

Prosta i plaszczyzna w przestrzeni - cwiczenia

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1806

Ćwiczenia nr 7 Sem. II 27.04.2009 Prosta i płaszczyzna w przestrzeni Dane są punkty . Znaleźć równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkt A i prostopadłej do wektora o początku w punkcie A i końcu w punkcie B. Odp. Znaleźć równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkty i równoległej do wektor...

Równania rózniczkowe rzedu I

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RZ€DU I Wiadomości ogólne. Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu pierwszego nazywamy równanie postaci F(x,y,y') = 0 (1) W danym równaniu y' występuje istotnie, pozostałe zaś argumenty, tzn. x, y, mogą występować lecz nie muszą. Rozwiązaniem (całką) równania różniczkowego ...

Równania rózniczkowe rzedu I, II, III

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1743

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE §1 Równania różniczkowe rzędu I §2 Równania różniczkowe rzędu II §3 Równania różniczkowe rzędu III §1 Równania różniczkowe rzędu I 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE Równanie postaci f(x, y, y')=0, w którym istotnie występuje pochodna y' szukanej funkcji y(x) nosi nazwę RÓWNANIA RÓŻNICZK...

Równania rózniczkowe zwyczajne

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE DEF 1 . Równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu nazywamy równanie postaci F(x , y , y ' )=0, gdzie y ' oznacza pochodną funkcji y zmiennej x. UWAGA 1 . Zamiast y ' będziemy równie...

Działania na wektorach. Zastosowania iloczynu skalarnego i wektorowego...

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Dane są wierzchołki trójkąta . Oblicz długość wysokości opuszczonej z wierzchołka B na bok AC . Odp. Dany jest czworościan o wierzchołkach . Obliczyć jego objętość oraz wysokość poprowadzoną z wierzchołka D . Odp. Obliczyć objętość równoległościanu wyznaczonego przez punkty . Odp. 4Spr...

Funkcje dwóch i trzech zmiennych, pochodne cząstkowe

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Ćwiczenia nr 8 Sem. II 11.05.2009 Funkcje dwóch i trzech zmiennych, pochodne cząstkowe Wyznacz i narysuj dziedzinę funkcji: a). b). c). d). e). f). Oblicz pochodne cząstkowe 1-go rzędu następujących funkcji: a). b). c). d). e). f). Udowodnij, że: a). jeżeli b). jeżeli Oblicz wszystkie pochodne...

Macierze i wyznaczniki macierzy

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Ćwiczenia nr 3 Sem. II 16 . 0 3.2009 Macierze i wyznaczniki macierzy Oblicz wyznaczniki: b) c) d) Oblicz wyznaczniki: b) c) d) e) Udowodnij równość: Rozwiąż równania wykorzystując operację odwracania macierzy: a) b) c) Rozwiąż równania: b) 2 ...