Dr inż. Justyna Nowakowska - strona 3

Przed powstaniem gospardastwa leśnego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO-LEŚNEJ DO CZASU POWSTANIA GOSPODARSTWA LEŚNEGO. Pierwotne drzewostany były bogate pod względem składu gatunkowego i struktury warstw roślinnych. W dawnych puszczach rosły nie tylko stare potężne drzewa, lecz również wiele drzew przygłuszonych, opanowanych, p...

Początki gospodarstwa leśnego przed rozbiorami Polski

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

PRZED ROZBIORAMI. POCZĄTKI GOSPODARSTWA LEŚNEGO W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ Cechą charakterystyczną okresu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (XVI-XVIII wiek) był brak dbałości o stan lasów ze strony właścicieli ziemskich. W tym okresie następowało gwałtowne zmniejszanie się obszarów leśnych, a j...

Serwitut budowlany - pojęcie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

SERWITUT BUDOWLANY Oprócz opału włościanie mieli prawo otrzymywać w lasach Ordynacji Zamojskich sztuki budulcu, żerdzie, kołki i chrust na ogrodzenie. Z całej powierzchni 191 383 mórg 13 149 osad może pobrać 15 596 m3 drewna użytkowego. Wymiary sortymentów: Strzała na budowle - 7,5 m do 15 m dług...

Serwitut opałowy - definicja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

SERWITUT OPAŁOWY Materiał opałowy to gałęzie ze zrębów, susz, leżanina, a w czasie braku tych asortymentów suche drzewo z pnia, drzewa złamane przez bunę. Można było wjeżdżać do lasu z siekierą, ale należało jej używać jedynie według wskazówek ga...

Serwitut pastwiskowy, serwitut zbioru ściółki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

SERWITUT PASTWISKOWY Do momentu urządzania lasów w 1875 roku inwentarz włościan mających przypisane służebności pa­stwiskowe mógł być pasiony po całym lesie. Dopiero później przepisy umożliwiły właścicielowi zabronić pasania inwentarza w zagajnikach, z za­strzeżeniem, by ogólna powierzchnia miejsc...

Serwituty - rodzaje i pojęcie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

SERWITUTY - służebności leśne i pastwiskowe; uprawnienia do korzystania w ograniczonym za­kresie z lasów, nadawane chłopom od XV wieku przez ich właścicieli. Dotyczyły pobierania najgorszego drewna opałowego i budulcowego, tzw. leżaniny, w...

Skład gatunkowy lasu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Zmiana składu gatunkowego lasu wiąże się ze wzrostem gęstości zaludnienia, rozwojem rolnictwa i przemysłu. Naturalny przebieg osadnictwa - zajmowano najżyźniejsze i najcieplejsze tereny odpowiadające siedli­skom lasów liściastych. Rozwój o...

"Statut litewski" z 1529 roku

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

„STATUT LITEWSKI" z 1529 roku (STATUT ZIEMSKI OD ZYGMUNTA I ROKU 1529 LITWIE NADA­ NY). W odniesieniu do lasów omawiał przede wszystkim takie sprawy jak: - USTALENIE GRANIC; - BARTNICTWO; - rybołówstwo; -

Statut mazowiecki, statut warcki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

STATUT MAZOWIECKI z 1260 roku jeszcze pobłażliwie traktował wyrąb w cudzym lesie. STATUT WIŚLICKI z 1347 roku przewidywał już wysokie kary za wyrąb szczególnie cennych gatunków drzew, takich jak dąb i cis, oraz za wyrąb lasów w okolicach słabo zalesionych. Wprowa­dzał on także ochronę pni bartnych,...

Szkoły leśnicze w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Leśnictwo zostało uznane za przedmiot godny nauczania na początku XVIII wieku, kiedy to gospodarka leśną zainteresowały się bliżej KOLEGIA PAŃSTWOWYCH ZARZĄDÓW SKARBOWYCH, czyli tzw. KAME RY RZĄDOWE (urząd dóbr królewskich). Z „kamerami" współpracowały inne instytucje naukowe, które zaliczyły ...