Dr inż. Justyna Nowakowska - strona 2

note /search

Krajobraz polno-leśny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

KRAJOBRAZ POLNO-LEŚNY obejmował okręgi o gęstym osadnictwie rolniczym. Lasy tworzyły tylko odosobnione, mniejsze płaty poprzedzielane polami. Obszary takie występowały na żyznych, od dawna zasiedlonych okolicach Krakowa, Wiślicy, Sandomierza, Wrocławia, Poznania, Gniezna, Kruszwicy, Kalisza, w Ziem...

Kromer w "opisie Królestwa Polskiego"

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

KROMER w „OPISIE KRÓLESTWA POLSKIEGO" (I wydanie po łacinie w 1575 roku) zaznaczył, iż w Polsce, pokrytej poprzednio ogromnymi lasami, pomimo szerokiego zasięgu karczunków (druga po­łowa XVI wieku) ilość lasów jest jeszcze wystarczająca na potrzeby kraju. Równocześnie wykazywał, że lasy od dal...

Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

KRÓLESTWO POLSKIE (KONGRESÓWKA). Była to monarchia połączona unią personalną z Rosją (pierwszym królem był car Aleksander I). Lesistość Królestwa Polskiego w początkowym okresie wynosiła około 30% - powierzchnia lasów według danych zaczerpnięty...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

Częściowo ziemie, które przeszły pod panowanie rosyjskie przez pewien czas zostawały pod zarządem pruskim i austriackim. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE - państwo utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w Tyliy w 1807 roku, głównie z ziem II i III zab...

Kurs trzeci na leśnika

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

KURS TRZECI przeznaczono dla magistrów administracji, przygotowywał do pracy na stanowisku nadleśnego generalnego, komisarza, taksatora leśnego, asesora nadleśnego profesora szkoły leśnej i naczelnika wydziału w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Wymagania dla wstępujących na poszczególne kursy...

Gustaw Adolf Mehlig

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Duże zasługi dla leśnictwa w dobrach stołowych położył Gustaw Adolf MEHLIG, oberleśniczy króla Stanisława Augusta. W 1793 roku w ekonomii kozienickiej przeprowadził lustrację lasów eksploato­wanych w sposób rabunkowy przez dzierżawców. Katastrofalny stan gospodarki leśnej w Puszczy Kozienickiej skł...

Leśnictwo - nazewnictwo podstawowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

NAZEWNICTWO PUSZCZA - najczęściej wielki kompleks leśny, oznaczała kiedyś "pustać" obszar niezamieszkały, odludny. NOWO WYKARCZOWANE POLA zwano ŻREBAMI, PŁOSAMI, NOWINAMI, NIWKAMI. OSADNIKÓW nazywano ŁAZĘKAMI, POPRAŻNIKAMI, ZAŁAZAMI. OSADY ŚRÓDLEŚNE -obron ne zwane SŁUPICAMI, OSIEKAMI, PR...

Osadnictwo - krótkie opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

OSADNICTWO Najdawniejsza faza gospodarki leśnej opierała się głównie na łowiectwie i bartnictwie. Drewna było pod dostatkiem, a więc nie przedstawiało ono żadnej wartości gospodarczej....

Charakterystyka działalności powstania gospodarstwa leśnego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

PIERWOTNE CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWSTA­NIA GOSPODARSTWA LEŚNEGO Pierwotne drzewostany puszczańskie były bogate pod względem składu gatunkowego i struktu­ry warstw roślinnych. W dawnych puszczach rosły nie tylko stare, potężne drzewa, lecz również wiele drzew przygłuszonych, opanowanych, por...

Pożytki z lasu - eksploatacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

POŻYTKI Z LASU - EKSPLOATACJA Od najdawniejszych czasów drewno i chrust stanowiły główny materiał budulcowy i opałowy. Budowa przeciętnego grodu wymagała wyrębu kilkunastu hektarów lasu, co wobec częstych pożarów osiedli oznaczało duże zużycie budulca. Drewno wykorzystywano również w bednarstwie (b...