Dr inż. Józef Droździel - strona 2

Mechanika techniczna - ćwiczenia - czas i droga hamowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

Zadanie 5 Samochód jedzie z prędkością Vo = 108[km/h] w dół po stoku nachylonym do poziomu pod kątem α = 0,008[rad]. W pewnej chwili kierowca zobaczywszy niebezpieczeństwo zaczyna hamować. Opór całkowity hamowania jest stały i wynosi 0,1 ciężaru samochodu. Obliczyć, w jakiej odległości d i po jakim...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Siła odśrodkowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Zadanie 10 Kula o ciężarze Q = 2[kG] zawieszona na nieważkiej lince o długości l = 1[m] uzyskała wskutek uderzenia prędkość V = 5[m/s]. Oblicz siłę w lince bezpośrednio po uderzeniu. Podaj wynik obliczenia z dokładnością do 0.01[N]. gdzie: N − szukana siła w lince bezpośrednio po uderzeniu Fod − ...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Krzywa płaska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zadanie 8 Punkt A porusza się po krzywej płaskiej zgodnie z równaniem s = b(ekt − 1), gdzie s w [m], b, k są stałymi. Kąt między całkowitym przyspieszeniem, a prędkością wynosi  = 60o. Obliczyć prędkość i całkowite przyspieszenie punktu. Prędkość punktu wyznaczamy ze wzoru: [m/s] Przyspieszenie...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Energia potencjalna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Zadanie 6 Wagonik o masie m = 103[kg] jedzie z prędkością V = 36[km/h] po torze prostym poziomym i uderza o zderzak. Jaka musi być sztywność sprężyny zderzaka aby jego ugięcie e = 0,5[m]? Zakładamy liniową charakterystykę sprężyny i brak strat ene...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - masa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Zadanie 4 Obliczyć przesunięcie pływającego żurawia, przenoszącego ciężar P1 = 2[T], jeśli wysięgnik z pozycji pionowej obróci się o kąt α = 30o. Ciężar żurawia P2 = 20[T]. Długość wysięgnika OA = l = 8[m]. Opór wody i ciężar wysięgnika pominąć. Współrzędna środka masy środka masy x pozostaje bez ...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Przyśpieszenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Zadanie 5 Tulejka A jest przesuwana po pręcie za pomocą linki przerzuconej przez mały krążek B odległy od pręta o wielkość OB = b. Wyznaczyć wzór na prędkość i przyspieszenie tulejki w funkcji odległości OA = x, jeśli swobodny koniec linki jest ciągnięty ze stałą prędkością V0. , . ...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Przyspieszenie punktu A koła

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Zadanie 1 Koło toczy się bez poślizgu po prostej. Obliczyć przyspieszenie punktu A koła w chwili t = 2[s], jeśli: Vo = 12t [m/s], r = 0,2[m]. , , , 12 [m/s2] = ε = εr, = ω2 = ω2 r [rad/s], [rad/s2] 12 [m/s2], 2880 [m/s2] aA = = = 2892,02 [m/s2]. ...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Siła odrzutu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Zadanie 2 Pocisk artyleryjski o masie m = 30[kg] wylatuje z lufy armaty z prędkością V = 50[m/s]. Jaka jest siła odrzutu działająca na armatę, jeśli lot pocisku w lufie trwał 0,1[s]. Korzystamy z zależności: F = am, , ∆V = V → Podstawiając dane liczbowe otrzymujemy: F = 15000 [N]. ...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Energia kinetyczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Zadanie 9 Z wysokości h = 10[m] spada kamień o masie m = 5[kg]. Ile procent energii kinetycznej zostało przez ten kamień stracone w wyniku oporu powietrza, jeśli przy zetknięciu z Ziemią jego prędkość była równa V = 10[m/s]. , gdzie: η − szukany procent strat energii kinetycznej Ep −