Dr inż. Joanna Komorek

note /search

Podstawy ochrony środowiska - obieg materii

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2093

Informacje zawarte w notatce dotyczą kwestii takich jak: obieg materii, rezerwuary, cykl fotosynteza, oddychanie roślin i zwierząt, produkcja, sukcesja ekologiczna, sukcesja allogeniczna, model kolonizacji losowej, tempo wymierania. Podstawy ochrony środowiska Podstawą funkcjonowania ekosyste...

Podstawy środowiska

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1953

Tematem przewodnim są podstawy ochrony środowiska. Zajęcia prowadzi dr inż. Joanna Komorek na Uniwersytecie Śląskim. Plik składa się z 8 stron. Informacje poruszają kwestie takie jak: fosfor, żelazo, mangan, ołów, rtęć, substancje radioaktywne, związki organiczne, skażenie- zanieczyszczenie- zatru...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841

OBIEG WODY W PRZYRODZIE - CYKL HYDROLOGICZNY Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała. Woda występuje w trzech stanach skupienie (ciekłym, stałym i gazowym) podlega więc ciągłemu krążeniu. Obieg wody jest procesem ciągłym określanym jako cykl hydrologiczny. Woda wraca do atmosfery w wyniku par...

Wykład - środowisko

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 1 ŚRODOWISKO zespół elementów przyrodniczych przyrody ożywionej i nieożywionej. Elementy przyrody ożywionej nazywamy elementami biotycznymi i są nimi zwierzęta, rośliny, natomiast elementy przyrody nieożywionej nazywamy elementami abiotycznymi i...

Wykład - cykl geometrmiczny

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 2 CYKL GEOTERMICZNY - podstawowe reakcje chem. Zachodzące na ziemi, którego skutkiem jest pomniejszanie pierwiastków i zw. chem. RESERVUARY zbiory składników chem. Zajmujących określone przestrzenie. Reservuarem jest

Wykład - środowisko górnicze

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 3 ŚRODOWISKO ogół elementów przyrodniczych znajdujących się zarówno w stanie naturalnym jak i przekształconym w wyniku działalność człowieka. Środowisko to zespół otaczających nas wzajemnie ze sobą powiązanych takich elementów jak: warunki przyr...

Wykład - hydrosfera

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 5 WODA HYDROSFERA wodna powłoka ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie ciekłym, stałym i gazowym. Hydrosfera to morza, rzeki, jeziora, bagna, lodowce, pokrywa śnieżna, wody podziemne, p...

Wykład - Wskaźniki jakości wód dzieli się na 3 grupy

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 6 Wskaźniki jakości wód dzieli się na 3 grupy: -wskaźniki fizyczno-chemiczne -wskaźniki tlenowe -wskaźniki biologiczne Do wskaźników fizyczno chemicznych należą: Temperatura w granicach 0-25°C, zapach, odczyn pH - najlepiej w granicach 6,5-...

Wykład - opady

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 7 ODPADY Odpady uboczne produkty działalność człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Najczęściej stosuje się podział odpadów ze względu na ich pochodzenie: -odpady k...

Wykład - rodzaje gleb

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 8 GLEBY Gleba powstaje w wyniku wietrzenia podściekających ją kał pod wpływem procesów fizycznych i chemicznych, w którym bierze udział hydrosfera, atmosfera i biosfera. Regolit pokruszony materiał skalny nie zawierający form nie jest uważany ...