Dr inż. Jerzy Rosiński

note /search

Grupa i wpływ grupy - prezentacja

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 693

Grupa – kiedy mamy z nią do czynienia? Kiedy grupa działa silniej na jednostkę? Czy małe grupy mogą „coś zwojować”? Normy grupowe czym są czemu służą Grupa społeczna a niespołeczna: wspólny cel (na początku może być narzucony z zewnątrz, nie musi być akceptowany) interakcje pomiędzy człon...