Dr inż. Jerzy Piotrowski - strona 6

Schemat organizacyjny gospodarki wodnej w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Schemat organizacyjny gospodarki wodnej w Polsce: Prezes Rady Ministrów Minister Spraw Wewnętrznych i administracji: zarządzanie kryzysowe, ochrona cywilna Biuro ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych: straż pożarna Minister Infra...

Typy wezbrań w Polsce oraz podstawowe zasady gospodarki wodnej-opracow...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 532

Typy wezbrań w Polsce Wezbranie rzeki jest to podniesienie się poziomu wody w rzece powstałe w wyniku nadmiernego jej zasilenia spływem powierzchniowym. Wyróżniamy 3 typy wezbrań: 1. Zimowe - występują z powodu nasilenia niektórych zjawisk lodowych, takich jak: zatory - spowodowane są zablokowani...

Właściwości fizyczne i chemiczne wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY: - temperatura - gęstość i lepkość - mętność - zawartość zawiesin łatwo opadających - barwa - przewodnictwo właściwe- kondukcja (zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego); zależy od zawartości w wodzie rozpuszczonych jonów, temperatury; jednostką jest s*m-1 (Siemens...

Hydrologiczne podstawy planu gospodarki wodnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

HYDROLOGICZNE PODSTAWY PLANU GOSPODARKI WODNEJ (na zbiorniku) Operat hydrologiczny powinien zawierać wszystkie dane potrzebne do: opracowania projektu zbiornika; opracowania wytycznej do jego eksploatacji. Operat powinien składać się z następujących części: Opis fizjograficzny