Dr inż. Jerzy Piotrowski - strona 5

IMGW oraz Procedura optymalizacji metod programowania dynamicznego-opr...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 448

IMGW- monitoring zasobów wodnych PIG- zajmuje się wodami podziemnymi Zadania Krajowej Rady Gosp.Wodnej: -opracowuje program wodno-środowiskowy kraju -sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządó gospodarki wodnej a w szczególności kontroluje ich działanie, zatwierdza piony d...

Klasy jakości wód - zanieczyszczenia i skażenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 329

Klasy jakości wód: I b dobra II dobra III umiarkowana IV słaba V zła Małe jeziora są mniej zanieczyszczone OCHRONA WÓD: Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń: -punktowych np. .odcieki ze składowisk, wyloty kanałów ściekowych, rur, spusty zbiorników i odstojników, -obszarowych, nie można określić...

Klasyfikacja wód powierzchniowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 308

KLASYFIKACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH: Do 2008 roku klasyfikacja ograniczała się do kilkudziesięciu wskaźników po tym roku została rozbudowana. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z 2002r. Dotyczących wskaźników jakości wód, odnos...

Planowanie, gospodarowanie wodami - pozwolenie wodnoprawne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Planowanie, gospodarowanie wodami: obejmuje dokumenty planistyczne: plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Pozwolenia wodnoprawne: Starosta- wydaje większość pozwoleń Marszałek Województwa Prezes KZGW- pozwolenia dla obszarów zamkni...

Pojęcia przepływu naturalnego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658

pojęcia przepływu naturalnego, obserwowanego i dyspozycyjnego i nienaruszalnego PRZEPŁYW NATURALNY- (miara zasobów wodnych), wynika z kształtowanych warunków przepływu wody w rzekach. Rozumiany jest jako skutek odpływu powierzchniowego i grun...

Potrzeby i funkcje gospodarki wodnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 833

cechy planowania w gospodarce wodnej Cechy planowania gospodarki wodnej: kompleksowość szerokoprzestrzenność długoplanowość Kompleksowość: Plany gospodarki wodnej stanowią integralna cześć planów narodowych. Ich realizacja powinna zapewnić uzyskanie przewidywanych efektów. Kompleksowość w gospo...

Potrzeby wodne zakładów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

POTRZEBY WODNE ZAKŁADÓW-sporządzenie bilansu: -sposób (źródło) zapotrzebowania na wodę Mały zakład 100% wody pobiera z sieci wodociągowej Duży zakład z sieci wodociągowej pobiera wodę w celach socjalnych, na cele przemysłowe ma wodę pobiera z innych źródeł własnych. -woda na cele bytowe -woda d...

Problem optymalizacji wielokryterialnej i zasada optimum Pareto-opraco...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

Problem optymalizacji wielokryterialnej i zasada optimum Pareto Decyzja optymalna w danej sytuacji, przy danej funkcji celu może nie być taka jak w innej sytuacji lub przy zmianie funkcji celu. Sytuacja komplikuje się jeśli nie potrafimy jednoznacznie określić skutków podjęcia takiej czy innej decy...

Zagadnienie renowacji-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1085

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA WODNA Zagadnienie renowacji ZAGADNIENIE RENOWACJI Przedmiotem badań teorii renowacji (odnowy) jest wyznaczenie postępowania w sytuacji, w której należy rozstrzygnąć o sposobie eksploatacji okr...

Programowanie dynamiczne-projekt I

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1106

ĆWICZENIE NR 1 Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA WODNA Programowanie dynamiczne SPIS TREŚCI 1.Cel ćwiczenia……………………………………………………………………………………………………………………...3 2.Dane wyjściowe. ……………………………………………………………………………………….……..…………3 3.Objaśnienie sym...