Dr inż. Jerzy Leszczyński

note /search

Wstęp do prawoznawzstwa - skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 2590

Wstęp do prawoznawstwa Charakterystyka nauk prawnych Prawoznastwo (ogólna wiedza o prawie) I Wiedza o normach II Wiedza ogólna III Nauki pomocnicze prawa obowiązującego -wiedza historyczna -kryminalistyka -metoda przedmiotowa -teoria i filozofia prawa -socjologia (systematyzacja norm -ekonomi...

Stosunek prawa i moralności - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1428

26.X.2012 r. Stosunek prawa i moralności. Prawo do moralności samo nawiązuje: Przepisy prawa w wielu miejscach zawierają klauzule generalne - mają za zadanie odesłać czytelnika do reguł poza prawnych, główną klauzula jest zasad współż...

Prawoznawzstwo - odpowiedzi na pytania egzaminacyjne

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 2450
Wyświetleń: 2618

Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zawierająca wykładnię prawa mającą moc zasady prawnej: Wiąże wszystkie sądy powszechne w Rzeczpospolitej. Wiąże wszystkie składy Sądu Najwyższego. Wiąże sąd drugiej instancji rozpatrujący daną sprawę. ...