Dr inż. Jarosław Korzeb

Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące Zasadniczym celem zastosowania żużli pokrywająco-rafinujących dla brązów aluminiowych jest: ograniczenie procesu utleniania się wsadu metalowego podczas jego nagrzewania, odizolowanie stopionego metalu od atmosfery pieca, maksymalna absorpcja (rozpuszczan...

Badania mikroskopowe żeliw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2135

Badania mikroskopowe żeliw Klasyfikacja żeliw Żeliwo - jest to stop żelaza, otrzymany w drodze przetopienia surówki, zawierający ponad 2,5 ÷ 4,5% C oraz inne składniki, z których krzem, mangan, fosfor i siarka są zawsze obecne. Węgiel w żeliwach może występować w dwóch postaciach: w stanie wolnym ...

Wykład - brązy aluminiowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3430

BRĄZY ALUMINIOWE (BA93. BA1032. BA1044) Polska norma PN-91/H-87026 obejmuje trzy gatunki brązów aluminiowych: • brąz aluminiowo-żelazowy - CuAI9Fe3 (BA93) odpowiednik wg normy DIN 1714:1981- G-CuAI10Fe odpowiednik wg normy BS 1400:1985 - CuAMOFeS brąz aluminiowo-żelazowo-manganowy - CuAM OFe3Mn2...

Definicja zgniotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 448
Wyświetleń: 9450

Definicja zgniotu. Całokształt zmian własności fizycznych i mechanicznych spowodo-wanych przez odkształcenie plastyczne na zimno (poniżej temperatury rekrystalizacji) nazywamy zgniotem. Miarą zgniotu jest stopień odkształ-cenia wyrażony ubytkiem przekroju w procentach: gdzie: z - stopień zgniotu ...

Hartowanie z nagrzewaniem powierzchniowym - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Hartowanie z nagrzewaniem powierzchniowym Najczęściej przeprowadzamy powierzchniowe hartowanie, ogrzewając warstwę wierzchnią przedmiotu tak szybko, aby przedmiot nagrzał się tylko na żądaną głębokość, potem chłodząc gwałtownie wodą. Zależnie o...

Wykład - proces lutowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

LUTOWANIE - proces technologiczny łączenia części metalowych za pomocą stopionego stopu niskotopliwego zwanego lutem, który wprowadzony w szczelinę łączy je po krzepnięciu. Łączenie części następuje na skutek: Adhezji - przylegania jednego metalu ...

Mechanizm odkształcenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1428

Mechanizm odkształcenia. Rozróżnia się dwa podstawowe mechanizmy odkształceń plastycznych na zimno: poślizg i bliźniakowanie. Odkształcenie poślizgowe polega na przesunięciu względem siebie części kryształów, wzdłuż określonych płaszczyzn s...

Mikroskop metalograficzny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2051

Mikroskop metalograficzny Badania mikroskopowe miały na celu obserwacje odpowiednio przygotowanej powierzchni próbek za pomocą mikroskopu pod znacznym powiększeniem. Celem tego badania było określenie struktury badanego materiału, jego jednorodności,

Naprężenia hartownicze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904

Naprężenia hartownicze Podczas hartowania występują tak duże naprężenia hartownicze, że przedmioty krzywią się a nawet często pękają. Przedmioty o dużych wymiarach, o skomplikowanych kształtach należy bardzo starannie układać w piecu, równomier...

Odkształcenia plastyczne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Odkształcenia plastyczne. Odkształcenia plastyczne to trwałe zmiany w strukturze i właści-wościach metalu, powstające w wyniku poddania go działaniu obcią-żenia powyżej pewnej granicy sprężystości. Procesy, które pozwalają uzyskać odk...