Dr inż. Jarosław Kaczyński

note /search

System polityczny i prawny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2688

SYSTEM POLITYCZNY UE  Elementy charakteryzujące demokratyczne systemy polityczne:          (wszystkie wyst. w przypadku UE)    stabilny i jasno zdefiniowany układ instytucji i zbiór zasad określających ich powiązania i strukturę wewnętrzną,    obywatele i grupy społeczne realizują potrzeby poli...

Parlament europejski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1701

PARLAMENT EUROPEJSKI    istnieje od utworzenia ewwis, poczatkowo jako wspolne zgromadzenie, potem od 1958 zgromadzenie parlamentarne    nazwa pe wprowadzona na mocy jednolitego aktu europejskiego w ‘86    siedziba w Strasburg...

Komisja europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1967

KOMISJA EUROPEJSKA    istnieje w systemie instytucjonalnym wspólnot od momentu powstania,    jako organ wspolny dziala od 1965 (traktat o fuzji)    wykonuje funkcje administracyjno-zarzadzajace (wspolpracuje z rada ue i pe)  SKLAD I ORGANIZACJA WEWNETRZNA    staly sklad członkowski, zmienny c...

Traktat z lizbony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1211

TRAKTAT Z LIZBONY  Głęboka reforma UE    etapy:     Deklaracja z Laeken (XII 2001)  o  określono przedmiot i zakres prac Konferencji międzyrządowej 2004,   o  UE musi być bardziej demokratyczna, przejrzysta i skuteczna,   o  katalog zagadnień: polityczne, strategiczne, techniczne (podejmowanie ...

Rada europejska, rada unii europejskiej, prezydencja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526

RADA EUROPEJSKA  Geneza i ewolucja RE w systemie instytucjonalnym UE    traktaty o niej nie wspominają, pojawia się jako efekt rozwoju integracji w obszarze politycznym,     początkowo funkcjonowała jako szczególna forma Rady Ministrów,     od 1974 nieformalne forum dyskusji szefów państw i rz...

Stanowienie prawa procedura traktatów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1750

traktaty stanowiace UE : ustanawiajace wspolnoty i unie;  rewizyjne; akcesyjne  PROCEDURA ZAWIERANIA TRAKTATOW STANOWIACYCH UNIE  -  traktaty ustanawiające wspólnoty  zostaly przyjete zgodnie z zas. miedzynarodowych umow wielostronnych, podczas  specjalnych negocjacji międzyrządowych,  - tue zost...