Dr inż. Janusz Żarnowski

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Janusz Żarnowski
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 3696
Wyświetleń: 17255

Przykładowe zagadnienia to: współczynnik korelacji stopy zwrotu, wariancja resztowa, krzywe obojętności, miary efektywności portfela... 1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym,  e:  c/ mają kształt hiperboli gdy współczynn...

ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Janusz Żarnowski
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 5320
Wyświetleń: 22162

Testy - pytania i odpowiedzi z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym. W treści pytań takie pojęcia jak: analiza fundamentalna, stopy zwrotu akcji, obliczanie wartości akcji, doskonała korelacja ujemna, obligacje, sygnały kupn...