Dr inż. Janusz Żarnowski

note /search

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 4669
Wyświetleń: 18011

Przykładowe zagadnienia to: współczynnik korelacji stopy zwrotu, wariancja resztowa, krzywe obojętności, miary efektywności portfela... 1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym,  e:  c/ mają kształt hiperboli gdy współczynn...

ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 6244
Wyświetleń: 23366

Testy - pytania i odpowiedzi z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym. W treści pytań takie pojęcia jak: analiza fundamentalna, stopy zwrotu akcji, obliczanie wartości akcji, doskonała korelacja ujemna, obligacje, sygnały kupn...