Dr inż. Janusz Stanisław Sokołowski

note /search

Użytkowanie i zanieczyszczenia wód-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

"Użytkowanie i zanieczyszczenia wód. Przedstawienie wybranego fragnemtu systemu biologicznego oczyszczania ścieków." 1. Rodzaje zanieczyszczeń, ze względu na działanie na organizmy dzielimy na: a) bezpośrednio i pośrednio szkodliwe b) rozkładalne c) trwałe 2. Zjawiskiem, którego konsekwenc...