Dr inż. Jan Różewicz - strona 8

Własności mechaniczne lutowanych złączy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Własności mechaniczne lutowanych złączy. Lut może występować w różnorodnej postaci (drut, pręt, folia, proszek, pasta). Takie jego cechy jak zwilżalność i rozpływność mają podstawowe znaczenie przy realizacji procesu

Wsad i produkty wielkiego pieca - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

Wsad i produkty wielkiego pieca. Wsad: rudy żelaza, koks (nośnik energii i źródło węgla; wymagania: (…) … Wsad i produkty wielkiego pieca. Wsad: rudy żelaza, koks (nośnik energii i źródło węgla; wymagania:<10% popiołu,<1,2% siarki,<4,4% siarki),

Zalety odlewania w formach skorupowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Zalety odlewania w formach skorupowych. polepsza jakość powierzchni odlewu (4-5 klasa) i dokładność wymiarową (12-14 klasa), umożliwia zmniejszenie naddatków na obróbkę, umożliwia uzyskiwanie odlewów o cienkich ściankach, nie stwarza problemów przy

Piece stosowane przy produkcji stali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Piece stosowane przy produkcji stali. Konwertory Bessemera i Thomasa, piece martenowskie (metoda Siemensa-Martina), piece łukowe, reaktory naczyniowe (przechylne konwertory, metoda L-D), piece elektryczne. ...

Podział procesów metalurgicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 63
Wyświetleń: 427

Podział procesów metalurgicznych. pirometalurgia termiczny rozkład, redukcja (węglanem i CO, wodorem, metalami), elektroliza (soli stopionych i soli rozpuszczonych w wodzie) hydrometalurgia elektroliza (soli stopionych i soli rozpuszczony...

Procentowa zawartość czystego żelaza w rudach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Procentowa zawartość czystego żelaza w rudach żelaza. Aby można minerał uznać za rudę żelaza, powinien on zawierać co najmniej 25% Fe. Rudy bogate zawierają 50-17% Fe (magnetyt Fe3O4). Bogate są również rudy hematytowe (Fe2O3), zawierające 35-60%...

Skład strumienia materiałowego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Skład strumienia materiałowego, informacyjnego i energetycznego. Strumień materialny półwyroby, narzędzia, materiały eksploatacyjne, wyroby gotowe, odpady Strumień informacyjny informacje o przebiegu procesu produkcji, programy obróbkowe Strumień energetyczny zasilanie elektryczne, instalacje spr...

Definicja wyrobów proekologicznych - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Definicja wyrobów proekologicznych. Wyrób proekologiczny to taki: którego wytwarzanie nie wiąże się z negatywnymi wpływami na środowisko, którego eksploatacja nie obciąża środowiska i który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska po zakończeniu eksploatacji. ...