Dr inż. Jan Różewicz - strona 6

Wyciskanie i odlewanie wytryskowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Różnica między procesem wyciskania i odlewania wytryskowego. Podobnie, jak w wyciskaniu, tworzywo transportowane jest przy pomocy ślimaka do komory w przedniej części cylindra (spełniającej rolę dozownika). W czasie transportu następuje homogeni...

Techniki wytwórcze możliwe do stosowania z poszczególnymi rodzajami tw...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Techniki wytwórcze możliwe do stosowania z poszczególnymi rodzajami tworzyw sztucznych. Rodzaj tworzywa Technika wytwórcza Termoplasty Duroplasty Elastomery Kształtowanie pierwotne (ze stanu bezpostaciowego) Wyciskanie Odlewanie wytryskowe Prasowanie Spienianie Prasowanie pneumatyczne Wy...

Techniki wytwórcze stosowane na poszczególnych poziomach wytwarzania -...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Techniki wytwórcze stosowane na poszczególnych poziomach wytwarzania. I poziom: techniki wytwarzania najczęściej nie są uwarunkowane produktem i jego pożądanymi cechami, ale są charakterystyczne dla danej gałęzi gospodarki, w której przedsiębiorstwo to funkcjonuje. II poziom: techniki wytwarzania ...

Zasada zgrzewania punktowego i liniowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Zasada zgrzewania punktowego i liniowego Zgrzewanie oporowe punktowe - w procesie tym łączy się cienkie blachy ułożone „na zakładkę”. W wyniku przepływu krótkotrwałego prądu, doprowadzanego za pośrednictwem elektrod kłowych, następuje nagrzewan...

Badania nieniszczące - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 98
Wyświetleń: 322

Badania nieniszczące Badania nieniszczące umożliwiają wykrywanie wad i niezgodności wyrobu bez niszczenia badanych części i naruszania ich własności użytkowych. Pozwalają one na kontrolę po wytworzeniu wyrobu. Bardzo istotnym zagadnieniem jest tu przyjcie właściwych kryteriów oceny jakości. Żaden z...

Definicja procesu świeżenia - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Definicja procesu świeżenia. Świeżanie - proces wytwarzania stali, ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zawartości węgla w surówce przy jednoczesnym, możliwie całkowitym oczyszczeniu jej z siarki i fosforu. Świeżenie polega na utlenianiu skł...

Definicja stali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Definicja stali węglowych. Stale węglowe - gatunek stali o zawartości węgla do 1,5%, manganu do 0,8% oraz 0,5% krzemu. Stale węglowe to przede wszystkim szeroka gama stali konstrukcyjnych i narzędziowych. Definicja stali stopowych. Stale stopowe - gatunek stali zawierające obok węgla inne pierwia...

Definicja technik wytwarzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Definicja technik wytwarzania. Wytwarzanie rozumiane jako przekształcanie materii w celu nadania jej pożądanych własności, kształtów, wymiarów i innych cech użytkowych jest ciągiem mniejszej lub większej liczby działań, określonych zwykle nazwą operacji. Zespoły wymienionych czynników służące do r...

Główne etapy powstawania wyrobu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Główne etapy powstawania wyrobu. projektowanie produktu - obejmuje działania zmierzające do określenia, jaki produkt i o jakich cechach winien być wytwarzany, aby przedsiębiorstwo odniosło sukces rynkowy i finansowy, opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania produktu - te dwa zakresy czynn...

Istota procesu laminowania i jego zastosowania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Istota procesu laminowania i jego zastosowania. Polega ono na nakładaniu na jednoczęściową formę tkaniny i powlekaniu jej równomiernie żywicą z utwardzaczem. Proces tez zwykle wykonywany jest ręcznie. W ten sposób wykonuje się wyroby produkowane w niewielkich liczbach, np. kadłuby łodzi. Jeśli zast...